Форма запиту на інформацію
Голові районної державної адміністрації
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ*
(ПІБ або назва юридичної особи, поштова (електронна) адреса, контактний телефон)

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені інформацію, можливість ознайомитися з (необхідне підкреслити)

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Відповідь прошу надати поштою / особисто (необхідне підкреслити)

(дата)(підпис)

Запит подається до загального відділу апарату райдержадміністрації. Відповідь на запит надається в терміни, встановлені ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

* Даний запит розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»