30 січня 2024

 

До уваги суб’єкти суб’єктів малого та середнього підприємництва!

Розроблено проект Стратегії відновлення, сталого розвитку та цифрової трансформації малого та середнього підприємництва на період до 2027 року (далі – проект Стратегії) з метою вдосконалення державної політики у сфері розвитку та підтримки малого та середнього підприємництва шляхом створення умов для сталого розвитку та цифрової трансформації, полегшення доступу до фінансування, підтримки зростання суб’єктів малого та середнього підприємництва на внутрішніх та зовнішніх ринках.

Проект Стратегії оприлюднено на офіційному сайті Мінекономіки у розділі "Обговорення проектів документів" за посиланням:

https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=454b13bc-3503-4185-

b59d-b60f6467748c&title=ProektStrategiiVidnovlennia-

StalogoRozvitkuTaTsifrovoiTransformatsiiMalogoTaSerednogoPidprimnitstvaNaPeriodDo2027-Roku

Зауваження та пропозиції до проекту наказу просимо надсилати на адресy: [email protected]

З огляду на викладене, звертаємось з проханням висловити свою позицію щодо проекту Стратегії, а також, у разі наявності, надати свої пропозиції та ауваження до 04 лютого 2024 року.