24 жовтня 2019

 

 

ПОПИК Андрій Васильович

голова Чернігівської районної державної адміністрації

 

 

Згідно з розпорядженням Президента України від 24 березня 2023 року

№ 34/2023-рп. призначений головою Чернігівської районної державної адміністрації.

 

 

  

 

 

******

 

Голова Чернігівської районної державної адміністрації

Відповідно до Конституції України, Закону України „Про місцеві державні адміністрації” очолює Чернігівську районну державну адміністрацію, формує і здійснює керівництво її діяльністю, забезпечує виконання покладених на адміністрацію завдань і здійснення нею своїх повноважень.

Забезпечує на території району дотримання Конституції України, законів України, виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Представляє Чернігівську районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Інформує Чернігівську обласну державну адміністрацію та щорічно звітує про виконання районною державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище району.

Забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з Чернігівською обласною державною адміністрацією у процесі поточної діяльності.

Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступника голови, керівника апарату та заступника керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації відповідно до статей 10 та 11 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”.

Призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурних підрозділів районної державної адміністрації, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує та притягує їх до дисциплінарної відповідальності або визначає механізм реалізації вказаних повноважень.

Виконує повноваження керівника державної служби, передбачені частиною 2 статті 17 Закону України «Про державну службу» в Чернігівській районній державній адміністрації та її структурних підрозділах, що є юридичними особами публічного права.

Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших збройних формувань України.

У межах затверджених бюджетів виступає розпорядником коштів Чернігівської районної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на Чернігівську районну державну адміністрацію.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень Чернігівської районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

Забезпечує реалізацію повноважень місцевого самоврядування, які делегуються Чернігівській районній державній адміністрації Чернігівською районною радою, а також інших наданих повноважень.

Звітує перед Чернігівською районною радою з питань виконання програм соціально-економічного розвитку території, бюджету та делегованих повноважень.

Здійснює безпосереднє керівництво правовим забезпеченням діяльності районної державної адміністрації, реалізацію заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації на території району.

Забезпечує виконання завдань територіальної оборони, контролює здійснення та уточнення документів плану територіальної оборони району, є начальником району територіальної оборони.

Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці.

Координує діяльність першого заступника, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, районних установ та організацій, виконавчих комітетів сільських, селищних рад, взаємодіє з органами влади і управліннями вищого рівня.

Координує роботу фінансового управління районної державної адміністрації та начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату - головного бухгалтера районної державної адміністрації з питань дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.

Спрямовує та координує діяльність відділу управління персоналом апарату, з питань правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації та відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації з питань запобігання і виявлення корупції.

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

Координує та сприяє роботі в районі установ: Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, Управління Служби безпеки України в Чернігівській області, об’єднаного міського військового комісаріату.

Забезпечує взаємодію з органами судової влади, прокуратури та військовими частинами, дислокованими на території району.

Забезпечує виконання обов'язків за міжнародними договорами України на території району.

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
03 жовтня 2017 року № 1005