back

Розвиток освіти і науки України – у фокусі плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік

07 квітня 2021

 

 

   На Урядовому порталі оприлюднено розпорядження Кабінету Міністрів України щодо плану пріоритетних дій на 2021 рік, у якому визначено якісну та доступну дошкільну освіту одним із ключових пріоритетів на 2021 рік. 

    «Серед законопроектів, що мають бути розроблені та подані для ухвалення Верховною Радою України, – проект нової редакції Закону України "Про дошкільну освіту" та законопроект "Про освіту дорослих", що створюватиме умови для безперешкодного навчання протягом життя», – зазначив Сергій Шкарлет.

    Нова редакція Закону «Про дошкільну освіту» має на меті підвищення якості дошкільної освіти та розширення доступу дітей до неї. Після його ухвалення стануть можливими різні форми здобуття дошкільної освіти, зокрема сімейна. Згідно із законом, відбудеться і впровадження академічної та фінансової свободи закладів дошкільної освіти, а також нової моделі фінансування дошкільної освіти. Проект буде подано до Кабміну цьогоріч.

      Серед завдань, що поставлені на 2021 рік, – також  оновлення змісту загальної середньої та професійної освіти. Це дасть змогу формувати в учнів необхідні для життя компетентності, зокрема громадянські. Заплановано впровадження нових підходів до організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти, підвищення престижності педагогічної праці та заохочення педагогів до особистого і професійного зростання.

    Також завданнями Плану передбачено надання державної підтримки щодо оновлення приміщень закладів загальної середньої освіти; оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної освіти; забезпечення фінансової автономії закладів вищої освіти для провадження своєї діяльності; створення умов для забезпечення права на освіту та формування безпечного освітнього середовища у період збройного конфлікту; підвищення ефективності дуальної форми навчання завдяки активній участі підприємств у освітньому процесі; створення сприятливих умов для працевлаштування і кар’єрного зростання молодих вчених тощо – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.