Методичні рекомендації щодо запобігання конфлікту інтересів 

 

Змiни_до_розп_про_мiнiмiзацiю_конфлiкту_iнтересiв_2018

 

Рішення НАЗК 29.09.2017  № 839 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів"  -https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0839884-17#Text,

 

Роз'яснення НАЗК про  конфлікт інтересів та його врегулювання - https://wiki.nazk.gov.ua/category/konflikt-interesiv/

 

 

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб - https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0839884-17#Text,

 

 

Про подарунки - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1195-2011-%D0%BF#Text