back

Про рівень життя населення

04 січня 2022

 

   Середньомісячна заробітна плата в області за січень-листопад 2021 року порівняно з відповідним періодом 2020 року зросла на 21,6 % і становила 11168 грн, що в 1,9 раза перевищує розмір мінімальної заробітної плати (6000 грн).

   Cередня заробітна плата працівників у листопаді 2021 року порівняно з листопадом 2020 року зросла на 20,9 % (в Україні – на 19,2 %) і становила 11628 грн (в Україні – 14282 грн), що в 1,9 рази перевищує розмір мінімальної заробітної плати (6000 грн). Порівняно з попереднім місяцем заробітна плата в області зросла на 0,8 % (в Україні – зростання на 1,7 %).

   Найбільше підвищення розміру заробітної плати у листопаді 2021 року порівняно з листопадом 2020 року відбулось у таких видах економічної діяльності як тимчасове розміщування й організація харчування  – 36,7 %; операції з нерухомим майном – на 29,3%; сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство  – на 29,2%; професійна, наукова та технічна діяльність – 27,6 %; освіта – 23,9 %.

   Більшими за середньообласний показник розміри середньої заробітної плати були у працівників фінансової та страхової діяльності (15637 грн); державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (14707 грн); сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (14908 грн); інформації та телекомунікацій (12126 грн); транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (11997 грн); промисловості  (11955 грн).

   Низькою заробітна плата була в тимчасовому розміщуванні й організації харчування (6777 грн); мистецтві, спорті, розвагах та відпочинку (7321 грн); діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (8000 грн); наданні інших видів послуг (8506 грн); операціях з нерухомим майном (8816 грн).

   Середній розмір допомоги по безробіттю в області у листопаді 2021 року становив 4551 грн, що в 1,9 рази перевищує прожитковий мінімум, встановлений для працездатної особи (2379 грн).

   Станом на 01.12.2021 року в області чисельність одержувачів пенсій становила 313 тис. осіб. Середній розмір пенсії станом на 01.12.2021 року порівняно з відповідною датою попереднього року збільшився на 526 грн і становив 3629 грн (на 01.12.2020 – 3103 грн), що в 2,0 рази  перевищує величину прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (1854 грн).

 

Департамент економічного розвитку 

облдержадміністрації