06 листопада 2008

 

 

 

До уваги суб`єктів господарювання району

 

 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України розроблено «Дорожню карту отримання суб’єктами господарювання державної підтримки , передбаченої законодавством України, для реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки» , яка розміщена на офіційному веб-сайті (http://www.me.gov.ua) в рубриці «Інвестиційно – Інноваційна політика», та яку можна знайти тут.

В дорожній карті міститься інформація про:

- нормативно – правову основу стимулювання інвестиційної діяльності;

- критерії відбору інвестиційних проектів;

- вимоги до інвестиційних проектів;

- перелік пріоритетних галузей економки;

- механізм відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів;

- отримання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів.

 

 

Інвестиційний потенціал

Чернігівський район по території є одним з найбільших в області (площа – 254,8 тис. га, населення – 52,0 тис. чол.). Територія району знаходиться в безпосередній близькості до обласного центру. Район має розгалужену мережу автомобільних, залізничних і водних шляхів, висококваліфіковану робочу силу.

Незважаючи на свою близькість до обласного центру, район є аграрним, а, відтак, сільське господарство зостається пріоритетною сферою інвестиційної діяльності.

У районі здійснено ряд заходів по створенню підприємств ринкового типу у сільськогосподарській та переробній галузях, врегулюванню майнових та земельних відносин на засадах приватної власності, розвитку інфраструктури аграрного ринку в сільській місцевості, підтримці малого підприємництва. Проте недостатність фінансових коштів залишає ці напрацювання на низькому технологічному рівні, без застосування сучасних методів виробництва.

Загальний об’єм інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування за січень-грудень 2018 року становить 306,5 млн.грн

Основними інвестиційними потребами економіки району є модернізація виробничих потужностей переробної промисловості, створення підприємств з новітніми технологіями по переробці тваринницької продукції, картоплі, овочів, розвитку туристичної галузі, виробництву будівельних матеріалів та виробів із деревини. Головна мета інвестиційного розвитку району - активізація інвестиційних процесів, відновлення інвестиційного попиту, створення умов для прискорення процесів технічної та технологічної модернізації виробництва.

Район має мінерально-сировинний потенціал. На його території є значні запаси торфу, будівельних пісків, цегельної сировини та мінеральної води.

 

Природно-ресурсний потенціал

 

 

Родовища корисних копалин

 

 

Назва родовища
Надрокористувач
Вид корисних копалин
Родовища, які розробляються
Михайло-Коцюбинське ПП «Кварцбуд» Пісок для буд. розчинів
Новоселківське ТОВ «Чернігівські будівельні конструкції» Пісок для силікатних блоків, цегли
Мажугівське ЗАТ «Чернігівський цегельний завод №3» Суглинок
Льгівське ТОВ «Аннат-Керамік» Глина
Родовища, які не розробляються
Анисів Не розробляється Торф
Жеведське Не розробляється Торф
Верепетівське Не розробляється Торф
Кошівка Не розробляється Торф
Стриженьківське Не розробляється Торф
Рижики Не розробляється Торф
Роїщенське Не розробляється Глина
Халявинське Не розробляється Суглинок
Янівське Не розробляється Пісок для силікатної цегли
Золотинка Не розробляється Пісок для буд. розчинів

 

 

 

Водні ресурси

 

 

 

 

Лісові ресурси

 

 

 

Ліси за своїм призначенням і розташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та інші функції і забезпечують потреби суспільства в лісових ресурсах. Площа земель лісового фонду 61,7 тис. га.

 

Лісогосподарською діяльністю в Чернігівському районі займаються такі підприємства як:

- ДП «Чернігівське лсове господарство»;

- ДП «Чернігівський військовий лісгосп»;

- ДП «Чернігіврайагролісгосп».

Ці підприємства проводять рубки, формують і оздоровлюють ліси та інші заходи,в т. ч.: освітлення, проріджування, прохідні, вибіркові санітарні, суцільні санітарні, та інші заходи, пов`язані з ведення лісового господарства. Також займаються випуском продукції, таких як: пиловник, дрова паливні, дрова технологічні, технологічна сировина, будівельний ліс, пиломатеріали обрізні, бруси, заготовки для піддонів.

 

 

Пріоритетні напрями діяльності:

 

 

 

 

1. Використання в повній мірі наявного ресурсного потенціалу:

 

 

- видобування та переробка корисних копалин;

- поглиблена переробка лісових ресурсів та використання відходів лісопереробки;

- системна робота по задіянню до ефективного використання водойм.

2. Розширення та поліпшення обслуговування сільського населення за рахунок:

- відкриття нових закладів торгівлі та побутового обслуговування;

- розширення виїзного обслуговування населення;

- створення при сільських радах обслуговуючих структур.

3. Розвиток активного, сільського зеленого, рекреаційного, пізнавального видів туризму, розбудова сервісної інфраструктури

4. Використання незадіяних виробничих потужностей.

5. Диверсифікація діючих виробництв.

6. Співпраця з власниками промислових та сільськогосподарських підприємств з метою більш повного завантаження наявних потужностей.

7. Розвиток тваринництва.

8. Поглиблена переробка сільськогосподарської продукції.

9. Продаж чи оренда вільних земельних ділянок з метою створення нових - виробництв чи інших об‘єктів, необхідних для забезпечення життєдіяльності населення.

10. Добудова об’єктів незавершеного будівництва та їх ефективне використання.

11. Співфінансування з місцевих бюджетів та залучення населення до громадських робіт.

12. Використання в повній мірі можливостей місцевих бюджетів, регіонального фонду підтримки підприємництва, кредитних спілок з метою підтримки проектів малого та середнього бізнесу.

13. Пошук шляхів відновлення виробничої діяльності суб’єктів господарювання, що перебувають в стадії банкрутства.

14. Визначення спільно з місцевими радами перспектив використання об’єктів комунальної власності з метою їх задіяння та створення нових робочих місць.

15. Активізація роботи щодо пошуку додаткових джерел фінансування проектів соціально-економічного розвитку території, в т.ч. використання можливостей соціальних угод, залучення грантів, кредитів, міжнародної технічної допомоги.

Анотація інвестиційних проектів

 

Загальна інформація про підприємство
Назва підприємства ТОВ „АННАТ КЕРАМІК”
Реквізити підприємства:
поштова адреса, телефон, факс, e-mail
15550, Чернігівський р-н,
с. Левковичі,
вул. Першотравнева, 15
3-22-76
Керівник підприємства:
посада, П.І.П., телефон, факс, e-mail
Директор
Лисенко Віталій Васильович
8 (067) 501-75-41
Форма власності
Частка державної власності (%)
Організаційно-правова форма
Приватна
-
Товариство з обмеженою відповідальністю
Статутний фонд підприємства 1 040 000 грн.
Вид економічної діяльності Добування глини та каоліну, виробництво цегли, черепиці та ін. б. м.
Основна продукція підприємства Керамічна цегла та порожнисті керамічні блоки
Вартість основних виробничих фондів 86,7 тис. грн.
Оборот підприємства по основному виробництву Нове підприємство
Рентабельність підприємства, %  
Кількість працюючих осіб 7
Інформація про інвестиційний проект
Назва інвестиційного проекту (ідеї) Цегельний завод
Суть інвестиційного проекту Будівництво цегельного заводу потужністю 80 млн. шт. Цегли на рік в
с. Левковичі
Рівень готовності інвестиційного проекту, % 0
Наявність бізнес-плану Так
Загальний обсяг інвестицій, у тому числі:
1 власні кошти;
2 потреба в інвестиційних коштах.

30 млн. євро
-
30 млн. євро
Ресурсне забезпечення проекту, % _
Форма залучення інвестицій Кредит
Організаційна форма співробітництва з іноземним інвестором _
Термін окупності проекту, роки 4
Термін реалізації проекту, роки 2
Рентабельність проекту, %  
Соціально-економічний ефект від впровадження проекту Створення робочих місць, забезпечення забудовників сучасними керамічними матеріалами
Кількість створених робочих місць  100
Контактна особа по проекту: посада, П.І.П., телефон, факс, e-mail Лисенко Віталій Васильович
8 (067) 501-75-41