Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://chadm.cg.gov.ua/old

24 жовтня 2008

 

А Н А Л І З

стану виконання посадовими особами вимог антикорупційного законодавства та проведену роботу щодо запобігання і протидії корупції

у  2018 році

 

  На виконання законів України ,,Про запобігання корупції”, Указу Президента України від 23 квітня 2013 року № 229/2013 „Про План заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012–2020 роки” та інших нормативно-правових актів райдержадміністрацією організована і здійснювалася робота в напрямку запобігання корупції.

Районною державною адміністрацією двічі на рік здійснюється та розміщується на сайті аналіз стану виконання державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами органів місцевого самоврядування району вимог антикорупційного законодавства. Аналітична інформація з рекомендаціями щодо покращення цього напрямку роботи доводиться до посадових осіб на відповідних нарадах та навчаннях в райдержадміністрації.

Реалізація положень зазначених нормативно-правових актів, з урахуванням особливостей та умов району, відбулася за рахунок розробки та видання низки розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Для здійснення заходів у межах і формах, визначених чинним законодавством, запобігання корупції у районній державній адміністрації розпорядженням голови райдержадміністрації від 18 квітня 2016 року № 51-к «Про реалізацію завдань щодо запобігання корупції» (зі змінами) визначена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

Крім того, розпорядженням голови райдержадміністрації від 18 червня 2013 року №191 “Про заходи  щодо  мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів державних службовців району та врегулювання у разі його виникнення” (зі змінами) затверджені відповідні заходи. Про виконання заходів райдержадміністрація щоквартально інформує облдержадміністрацію.

Поряд з цим, комісією з оцінки корупційних ризиків, затвердженою розпорядженням голови райдержадміністрації від 13 лютого 2017 р. № 129,  проведена робота з оцінки корупційних ризиків у райдержадміністрації. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності райдержадміністрації направлений структурним підрозділам райдержадміністрації.

Розроблений та затверджений головою райдержадміністрації план щодо запобігання і виявлення корупції у Чернігівській районній державній адміністрації на 2018 рік.

Для забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо захисту викривачів видано розпорядження голови райдержадміністрації від 22 листопада 2018 року № 1770 «Про роботу з особами, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції», розроблений та затверджений Порядок обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Чернігівської райдержадміністрації.

Відповідно до п.4 ст. 53 Закону України ,,Про запобігання корупції” забезпечено умови для повідомлень працівниками (викривачі) та іншими громадянами про порушення вимог цього Закону, розмістивши на сайті райдержадміністрації для їх звернень електронну адресу та телефон. Для забезпечення інформаційного зв’язку з громадянами у питаннях діяльності органів влади щодо боротьби з корупцією з керівництвом району забезпечений прямий телефонний зв'язок та проводяться  “гарячі лінії”. Гарантії державного захисту викривачів доведені до посадових осіб райдержадміністрації.

Запроваджений обов’язковий періодичний розгляд на колегії, нарадах, навчаннях апарату райдержадміністрації, у державних установах та організаціях, де працюють державні службовці, питань комплексного виконання антикорупційного законодавства, законодавства про державну службу, заходів щодо запобігання проявам корупції та реагування на них.

Питання стану виконання посадовими особами вимог антикорупційного законодавства та проведену роботу щодо запобігання і протидії корупції в районі розглянуто у листопаді поточного року на  розширеному засіданні Колегії районної державної адміністрації. За результатами Колегії прийняті відповідні рішення.  

З метою попередження корупційних проявів серед державних службовців та посадових осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у їх діяльності видано розпорядження голови райдержадміністрації від                     30 листопада 2018 року № 1841 «Про виконання вимог антикорупційного законодавства та роботу щодо запобігання та протидії корупції».

Про виконання вимог Закону України ,,Про запобігання корупції” щодо фінансового контролю в частині забезпечення своєчасного подання декларацій та відповідальності у разі порушення термінів подання; відповідальність за вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів; корупційні ризики, які пов’язані з вчиненням / невчиненням дій, прийняття рішень стосовно близької особи; лист НАЗК від 31.08.2018 р. № 20-18/38258/18 про порушення, виявлені під час перевірок місцевих державних адміністрацій; виконання вимог листів облдержадміністрації щодо корупційних ризиків; заборони і обмеження, встановлені антикорупційним законодавством; виконання уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції основних завдань, повноважень, прав та обов’язків; стан виконання вимог антикорупційного законодавства та проведену роботу щодо запобігання та протидії корупції в 2017 році та І півріччі 2018 р.; забезпечення умов та організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» та інші розглянуті на навчанні апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації у поточному році (8 разів з 19 питань).

Працівники райдержадміністрації (структурних підрозділів) ознайомлені та попереджені з вимогами статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» (подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) та відповідальності за несвоєчасне подання декларації, кримінальну та адміністративну відповідальність за вчинення корупційних правопорушень.       

У межах реалізації превентивних заходів, спрямованих на попередження корупційних проявів на державній службі, значна увага приділялась питанням ґрунтовного вивчення державними службовцями органів виконавчої влади діючого антикорупційного законодавства України.

Організовано роботу щодо запобігання конфлікту інтересів державних службовців, в тому числі під час розгляду звернень громадян, юридичних та фізичних осіб.

Забезпечено невідкладну реєстрацію заяв та скарг громадян, що надходять до райдержадміністрації, та повний всебічний їх розгляд.

Усі пропозиції, заяви і скарги, що надійшли, приймаються та реєструються у день їх надходження, а ті, що надійшли у неробочий день та час, - наступного після нього робочого дня в Журналі реєстрації звернень громадян.

Електронні звернення приймаються на визначену електронну адресу районної державної адміністрації або через офіційний веб-сайт.

Письмові та усні пропозиції, заяви і скарги, подані на особистому прийомі, також реєструються в Журналах особистого прийому громадян.

На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», усі звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, встановлюється необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не перевищує сорока п'яти днів.

Проводиться роз’яснювальна робота серед працівників райдержадміністрації щодо безумовного виконання вимог статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» в частині забезпечення невідкладного повідомлення безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів у разі його виникнення. Особи, які призначаються на відповідні посади, попереджуються про їх обов’язкове повідомлення  щодо близьких осіб, які працюють в одній сфері та можуть бути в безпосередньому підпорядкуванні, а у разі виникнення відповідних обставин - негайного вжиття заходів щодо їх усунення.

Працівникам райдержадміністрації доведено про необхідність  інформування Національне агентства у разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування та про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та відповідальність за не виконання цих вимог.    

Проведено підготовчу роботу до здійснення заходів із врегулювання конфлікту інтересів шляхом застосування зовнішнього контролю за виконанням завдання. У поточному році зафіксовано 97 випадків конфлікту інтересів, які були врегульовані.    

Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, попереджаються  про встановлені законодавством обмеження, які пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням.

При прийомі на державну службу дотримуються умови конкурсного відбору, одним із критеріїв оцінювання при цьому є знання антикорупційного законодавства, а також проводиться бесіда з кандидатами з питань службової діяльності.

Претендентів на посади державних службовців, в обов’язковому порядку, ознайомлюють з Попередженням про встановлені законодавством України обмеження для державних службовців та із Загальними правилами поведінки державного службовця.

Працівники райдержадміністрації  пройшли навчання та перепідготовку в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації (25 посадових осіб).

Крім того, 13 березня 2018 року у райдержадміністрації відбувся тематичний короткотерміновий виїзний семінар Чернігівського Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування (далі Чернігівський ЦППК) “Забезпечення ефективності  протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування”. У роботі семінару-тренінгу взяли участь керівництво райдержадміністрації,  посадові особи апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації та закладів району (всього 81 особа).

Поряд з тим, дві посадові особи райдержадміністрації брали участь у тренінгу з питань «Правові аспекти організації роботи із запобігання корупції» та «Електронне декларування», який відбувся у м. Київ у вересні поточного року.

07.11.2018 р. сім працівників райдержадміністрації брали участь у тематичному короткотерміновому семінарі-тренінгу «Забезпечення ефективності протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування», що проводився спеціалістами Чернігівського ЦППК.

Вісім осіб брали участь у засіданні круглого столу «Роль громадянського суспільства у протидії поширення корупції в Україні», проведеного у квітні громадською організацією «Всеукраїнський центр протидії корупції та сприяння правоохоронним органам «Антикорупційна ініціатива».

У районній державній адміністрації забезпечено безумовне дотримання та виконання норм спеціального законодавства, що регулює правовідносини у сфері надання адміністративних послуг, з  виключенням будь-якого приватного інтересу при прийнятті рішень та контроль за своєчасністю подання декларацій.

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги», доручень Президента, уряду України та обласної державної адміністрації працює Центр надання адміністративних послуг. Зазначена робота дозволяє зменшити кількість безпосередніх контактів юридичних та фізичних осіб з посадовцями, що, в свою чергу, сприяє зменшенню можливості виникнення конфлікту інтересів та, в кінцевому варіанті, значному зниженню корупційних ризиків у сфері дозвільних процедур.

Центр надання адміністративних послуг працює згідно Закону України «Про адміністративні послуги» та у своїй роботі керується Положенням про Центр надання адміністративних послуг, Регламентом роботи Центру та Переліком адміністративних послуг.

 Надання адміністративних послуг відбувається згідно графіка роботи та графіка прийому суб’єктів звернень, затверджених розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Забезпечення суб’єктів звернень інформацією про вимоги та порядок надання адміністративних послуг здійснюється шляхом інформаційних та технологічних карток, розміщених в Центрі, інформації на веб-сайті райдержадміністрації.

Одним з основних завдань Центру є організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості звернень заявників. Це відповідно до існуючих документів від 10 до 30 днів.

За інформацією керівників вказаних підрозділів, приватного інтересу при прийнятті рішень працівниками виявлено не було.

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації систематично оновлюються антикорупційні матеріали  рубрики “Запобігання проявам корупції”.

У районі проводиться робота, спрямована на формування у мешканців району негативного ставлення до фактів корупції, підвищення їх громадської свідомості та активності у протидії корупції. При райдержадміністрації створена Громадська рада, до компетенції якої входить обговорення проектів рішень, розпоряджень та програм районної ради та райдержадміністрації.

Здійснені заходи із запровадження електронного цифрового підпису для зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з державними службовцями. У райдержадміністрації функціонує система електронного документообігу, в якій реєструються вхідна та вихідна кореспонденція, отримана через електронну пошту, у тому числі шляхом сканування документів на паперових носіях. Поряд з цим,   райдержадміністрацією впроваджено реєстрацію власних рішень у зазначеній вище системі. Розпорядження, видані головою райдержадміністрації, реєструються загальним відділом та з питань контролю в системі електронного документообігу з подальшим їх опублікуванням на сайті райдержадміністрації для ознайомлення громадськості з ними.

На веб-сайті райдержадміністрації запроваджена рубрика «Консультації з громадськістю», на якій проводяться громадські обговорення та консультації. 

З метою виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 року №547 «Про питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», продовжується практика винесення на розгляд громадськості проектів регуляторних актів райдержадміністрації та оприлюднення розпоряджень голови райдержадміністрації, планів роботи райдержадміністрації на тиждень, місяць, квартал, рік. 

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в районній державній адміністрації забезпечено:

  • доступ запитувачів до публічної інформації в районній державній адміністрації відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 16.05.2013 року № 251 «Про доступ до публічної інформації»;
  • виконання районною державною адміністрацією обов’язків розпорядника інформації, передбачених Законом України, ведення єдиної системи обліку документів, що містять публічну інформацію і знаходяться у володінні районної державної адміністрації, та запитів на публічну інформацію;

- направлення запитів на публічну інформацію належному розпорядникові відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації »;

- надання консультацій та роз’яснень запитувачам публічної інформації.

 На офіційному веб-сайті райдержадміністрації існує окрема вкладка під назвою «Доступ до публічної інформації», де всі бажаючі можуть ознайомитись з порядком доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація, формою запиту на отримання публічної інформації, системою обліку документів, які містять публічну інформацію, та переліком відомостей, що становить службову інформацію.

Щомісячно на офіційному веб-сайті райдержадміністрації публікується інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Чернігівській райдержадміністрації. За звітний період до райдержадміністрації надійшло 45 запитів на публічну інформацію (4 – від громадян, 41 – від юридичних осіб).

Запроваджено проведення внутрішніх навчань з питань запобігання і протидії проявам корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також забезпечено ґрунтовне вивчення положень Закону України “Про запобігання корупції”.

З метою реалізації Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» фінансове управління райдержадміністрації зареєструвалось на порталі «Є-дата», до якого вноситься інформація про використання публічних коштів, а саме зберігається звітність, база договорів та актів.

Вжиті заходи та організована робота щодо належного забезпечення інформаційно-технічного супроводу, вчасного подання державними службовцями райдержадміністрації електронних декларацій про майно, доходи, витрати   і зобов’язання   фінансового   характеру   за   2017 рік.   Структурним підрозділам райдержадміністрації та сільським, селищним головам направлені листи щодо забезпечення проведення роботи з вказаного вище питання.

Крім того, звернуто увагу керівників на дотримання вимог статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» щодо перевірки факту подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали), декларацій та повідомляти Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку.

З метою здійснення дієвого контролю за фактами порушень антикорупційного законодавства в райдержадміністрації запроваджено банк даних про державних службовців, притягнутих до адміністративної відповідальності за  вказане правопорушення. Судовим органам та ГУНП в Чернігівській області з цією метою направлені листи райдержадміністрації щодо надання інформації про вищевказаних правопорушників.

Протягом року до райдержадміністрації не надходила інформація про факти притягнення посадових осіб райдержадміністрації до адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні діяння.