24 жовтня 2008

Деякі питання набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності за декларативним принципом

 

Проведено опитування серед підприємців району

В рамках Програми розвитку малого та середнього підприємництва Чернігівського району Відділом економічного розвитку, адміністративних послуг та державної реєстрації райдержадміністрації було проведено опитування суб’єктів малого та середнього підприємництва, що зареєстровані у Чернігівському районі, щодо основних проблем, що стримують розвиток малого та середнього бізнесу, шляхів їх вирішення та очікуваних ними дій від органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування Чернігівського району для покращення умов ведення бізнесу.

Соцiальний портрет пiдприємця

Оцінка суб’єктами підприємництва факторів, що гальмують і стимулюють процеси модернізації!

 
Аналіз стану справ

Підприємництво у районі є невід’ємною часткою економіки району. Як самостійний елемент впливає на її структурну перебудову, робить певний внесок у збільшення обсягів виробництва, роздрібного товарообігу, сприяє повнішому задоволенню споживчого попиту населення.

Органами виконавчої влади постійно ведеться робота щодо вирішення проблем підприємництва, подальшої розбудови інфраструктури підтримки підприємництва, навчанні та підготовки незайнятого населення з орієнтацією на зайняття підприємницькою діяльністю, створенню сприятливого інвестиційного клімату тощо.

Загалом станом на 01 липня 2019 року в районі зареєстровано 1772 суб’єктів малого і середнього підприємництва, з яких, 313 - суб'єкти малого підприємництва (юридичні особи) та 1448 - суб'єкти малого підприємництва (фізичні особи - підприємці), а також 11 суб'єктів середнього підприємництва (юридичних осіб).

У галузевому розрізі мале підприємництво охоплює практично всі сфери економіки району, але основна частина підприємств працює в галузі торгівлі та надання послуг.

Станом на 01 липня 2019 року чисельність зайнятих у сфері малого і середнього підприємництва становить 4643 осіб (включаючи фізичних осіб-підприємців).

Протягом січня – червня 2019 року зареєстровано 90 фізичних осіб-підприємців та 18 юридичних осіб, скасували державну реєстрацію 97 фізичних осіб-підприємців та 9 юридичні особи.

До місцевих бюджетів району суб’єктами підприємництва за І півріччя 2019 року сплачено податків в розмірі 59,1 млн грн, що на 7,3 млн грн або 14,1% більше відповідного періоду 2018 року, до зведеного бюджету – 109,9 млн грн, що на 6 млн грн або  5,8% більше  січня – червня 2018 року.

 

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва

Фінансування у формі фінансового кредиту найбільш ефективних інвестиційних проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” та Положення про порядок фінансування проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва за рахунок коштів місцевих бюджетів через Державну організацію “Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області”.

Фінансування здійснюється на конкурсних засадах суб'єктам малого і середнього підприємництва, які здійснюють діяльність в пріоритетних напрямках, за рішенням інвестиційної ради Державної організації “Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області” у формі фінансового кредиту через уповноважені банки в сумі до 500 тис.грн строком до 5-ти років під 16% річних в національній валюті, при наявності забезпечення зобов’язань повернення коштів.

Базові критерії відповідності інвестиційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва для фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів:

• належність до суб’єктів малого і середнього підприємництва;

• частка державної власності не більше 25 %;

• частка власності нерезидентів України не більше 25%;

• територіальна належність до Чернігівської області;

• прибуткова діяльність підприємства;

• позитивна кредитна історія;

• напрямки фінансування, визначені у відповідності до обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва;

• термін діяльності підприємства: діючи, та ті, що започатковують свою справу;

• сума фінансування не більше 500,00 тис. грн., за погодженням Наглядової ради Державної організації “Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області” – понад 500,0 тис.грн;

• термін фінансування до 5-ти років;

• пільговий період до 6-ти місяців;

• забезпечення кредиту (застава майна, банківська гарантія, договір поруки або страхування фінансового ризику);

• власний внесок у проект не менше 25 %;

• окупність проекту;

• створення додаткових робочих місць;

• потенційне зростання надходжень платежів до бюджету;

• соціальна спрямованість інвестиційного проекту.

Фінансова підтримка не надається суб’єктам малого і середнього підприємництва:

• на покриття збитків від господарської діяльності;

• на виконання існуючих зобов’язань;

• на формування та збільшення статутного фонду;

• на придбання цінних паперів;

• на виплату штрафних санкцій, кредитів, отриманих суб’єктами підприємництва в інших фінансово-кредитних установах;

• у статутних фондах яких частка державної власності або іноземного капіталу перевищує 25%;

• що визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство;

 

• відносно яких або по конкретному факту порушено кримінальну справу, незалежно від кваліфікації;

• що подали неправдиву інформацію стосовно себе, інвестиційного проекту, фінансового стану суб’єкта малого і середнього підприємництва.

Пріоритетні напрямки підтримки малого і середнього підприємництва!

- сільське, лісове та рибне господарство;

- машинобудування, виробництво машин та устаткування;

- легка промисловість;

- деревообробна промисловість (виготовлення дерев’яних конструкцій для житлового будівництва, меблів, столярних виробів тощо);

- виробництво будівельних матеріалів;

- будівництво та ремонтно-будівельні роботи;

- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування та інформаційних технологій (освоєння та розробка високотехнологічних виробів, впровадження інновацій, розробка нових програмних продуктів);

- виробництво електроенергії з відновлювальних джерел енергії та відходів, альтернативних видів палива, виробництво опалювальних приладів, які працюють на твердому паливі, впровадження енергозберігаючих технологій;

- запровадження виробничих процесів з використанням місцевої сировини та відходів виробництва, організація переробки сміття;

- туристична та рекреаційна сфери (розвиток готельного бізнесу, сільського, “зеленого” туризму, народних промислів, розробка нових туристичних маршрутів, виготовлення сувенірної продукції тощо);

- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок;

- громадське харчування;

- надання платних послуг населенню, в тому числі транспортних, побутових, посередницьких, інформаційно-консультаційних тощо;

- виробництво продуктів харчування;

- охорона здоров’я та соціальна сфера.

За додатковою інформацією можна звертатись в управління економічного розвитку райдержадміністрації за адресою: м.Чернігів, вул.Шевченка, 48, каб. 304 , тел.: 676-606.

 
******************************
 

Управлінням економічного розвитку райдержадміністрації проведено опитування суб’єктів малого та середнього підприємництва, що зареєстровані у Чернігівському районі, щодо основних проблем, що стримують розвиток малого та середнього бізнесу, шляхів їх вирішення та очікуваних ними дій від органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування Чернігівського району для покращення умов ведення бізнесу.

 
******************************
 
Елементи інфраструктури підтримки підприємництва
у Чернігівському районі
 №з/п Повна назва Адреса, телефон ПІБ керівника
1. Чернігівська районна громадська організація “Асоціація приватних автомобільних перевізників” Чернігівська область, Чернігівський район, с. Киїнка, вул. Корольова, 19, тел. 60-12-73. Чернуха Олександр Андрійович
2. Асоціація фермерів та приватних землевласників Чернігівського району Чернігівська область, Чернігівський район, с. Рудка, вул. Миру, 163,тел. 68-49-01. Ткаченко Григорій Михайлович
3. Асоціація виробників картоплі та крохмалепродуктів України Чернігівська область, Чернігівський район, смт. Седнів, вул. Я.Лизогуба, 1-А тел. 77-45-29. Самоненко Сергій Васильович
4. Обласна громадська організація “Академія розвитку ділових можливостей людини” Чернігівська область, Чернігівський район, с. Трисвятська Слобода, пров. Михайла Коцюбинського, буд. 6, тел. 61-08-04. Барбаш Валерій Анатолійович
5. Приватне підприємство “Аудиторське агентство “Чернігів-Аудит” Чернігівська область, Чернігівський район, смт. Михайло-Коцюбинське, вул. Шевченка, 116, тел. 2-71-33; 4-10-78. Руденок Вероніка Юріївна
6. Обласна галузева організація роботодавців "Асоціація аграріїв Чернігівщини" Чернігівська область, м.Чернігів, просп. Перемоги, 49, тел. 4-01-19. Панченко Олександр Григорович
7. Громадська рада при райдержадміністрації Чернігівська область, м.Чернігів, вул.Шевченка, 48, каб.212, 3-26-25 Ільчук
Тетяна
Петрівна
8. Чернігівська районна громадська організація сільського зеленого туризму "Перлини Придесення" Чернігівська область, Чернігівський район, с.Іванівка, вул. Самойловича, 43,тел. 688-364. Артюх Михайло Степанович
9. Центр надання адміністративних послуг м. Чернігів, вул. Шевченка, 48, тел. 606-456. Довгопол Марина Миколаївна