Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://chadm.cg.gov.ua/old

11 січня 2013

Звіт про роботу архівного відділу Чернігівської райдержадміністрації за І півріччя 2018 року

1.1. Кількість підготовлених і внесених в установленому порядку проектів рішень, розпоряджень органів вищого рівня, із них прийнятих - 1 та конкретні заходи щодо їх виконання.

На виконання Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та Закону України «Про добровільне об`єднання громад», архівний відділ протягом І половини 2018 року продовжував організацію описування та прийому документів сільських та селищних рад по 2014 рік підготовлені листи на сільських (селищних) голів щодо вчасного та якісного передавання документів до архівного сектору райдержадміністрацій.

2. Забезпечення збереженості та державний облік документів Національного архівного фонду.

2.1 До архівного сектору поступило 4 частини фондів:

- Олишівська селищна рада – 36

- Шестовицька сільська рада – 78

- Ст. Білоуська сільська рада – 95

- Вознесенська сільська рада - 97

2.2 Описано та погоджено на ЕПК управлінської документації – 270 спр.

Документів з кадрових питань (особового складу) - 232 од зб

2.3 Архівний сектор Чернігівської районної державної адміністрації поповнився документами Національного архівного фонду на 306 справ.

3. Формування Національного архівного фонду. Експертиза цінності документів. Організація зберігання документів НАФ в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій.

Кількість здійснених перевірок –

- комплексних - 2

- тематичних - 2

- контрольних – 2

4. Кількість погоджених архівом номенклатур справ підприємств, установ і організацій-джерел комплектування НАФ, окремо – 60 номенклатур.

5. Використання інформації документів НАФ.

5.1. Кількість запитів щодо підтвердження трудового стажу для призначення пенсій та довідок про стаж та по земельним питанням – 227.

На особистому прийомі начальником відділу було прийнято 204 громадяни.

5.2. Запити на платній основі - не виконуються.

5.3. Тематика соціально-правових запитів, що переважала у поточному році - довідки, про виділення та надання земельних ділянок у приватну власність, стажеві довідки, про встановлений мінімум вихододнів.

Прогноз щодо збільшення (зменшення) кількості звернень тієї чи іншої тематики у наступному році.

5.4. Протягом І півріччя 2018 року в читальному залі архівного сектору працювало 27 читачів, яким було видано 197 справ.

5.5. Штатна чисельність працівників – 1,5 шт. одиниця: завідувач архівного сектору - державний службовець та технічний працівник.