Чернігівська райдержадміністрація
Ріпкинський район Городнянський район Щорський район Корюківський район Семенівський район Новгород-Сіверський район Чернігівський район Куликівський район Менський район Сосницький район Коропський район Козелецький район Носівський район Ніжинський район Борзнянський район Бахмацький район Бобровицький район Талалаївський район Прилуцький район Срібнянський район Варвинський район
Анонси  Регламент та Положення

  Назад

  РЕГЛАМЕНТ
  Центру надання адміністративних послуг
  Чернігівської районної державної адміністрації


  I. Загальна частина

  1.1. Цей регламент визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг Чернігівської районної державної адміністрації (далі - Центр), порядок дій адміністраторів Центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

  1.2. У цьому регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про адміністративні послуги”.

  1.3. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

  верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

  стабільності;

  рівності перед законом;

  відкритості та прозорості;

  оперативності та своєчасності;

  доступності інформації про надання адміністративних послуг;

  захищеності персональних даних;

  раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

  неупередженості та справедливості;

  доступності та зручності для суб’єктів звернення.

  1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про Центр та регламентом Центру.

  II. Вимоги до приміщення, в якому розміщується Центр

  2.1. Центр розміщується в зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою. На вході до приміщення розміщується інформаційна вивіска з найменуванням Центру та графіком його роботи.

  Графік роботи Центру затверджується головою Чернігівської райдержадміністрації (органом, що утворив Центр), з урахуванням вимог Закону України “Про адміністративні послуги”.

  Вхід до Центру облаштований пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

  На прилеглій до Центру території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.

  2.2. Приміщення Центру поділяється на відкриту та закриту частини.

  У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками Центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини Центру.

  Відкрита частина включає:

  сектор прийому;

  сектор інформування;

  сектор очікування;

  сектор обслуговування.

  Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.

  Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

  Вхід до закритої частини Центру суб’єктам звернення забороняється.

  2.3. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення Центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи Центру.

  2.4. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

  У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, а також у разі можливості - інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

  Сектор інформування облаштовується столами та стільцями.

  2.5. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа якого визначається залежно від кількості осіб, які звертаються до Центру протягом дня, та облаштовується в достатній кількості стільцями, кріслами тощо. Сектор очікування у разі потреби обладнується автоматизованою системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, що мають проблеми із зором.

  2.6. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора Центру.

  2.7. Площа секторів очікування та обслуговування є достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів Центру.

  2.8. На інформаційних стендах та інформаційних терміналах розміщується інформація, зокрема, про:

  найменування Центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

  графік роботи Центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

  перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

  строки надання адміністративних послуг;

  бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

  платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

  супутні послуги, які надаються в приміщенні Центру;

  прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

  користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

  користування автоматизованою системою керування чергою (у разі її наявності);

  положення про Центр;

  регламент Центру.

  2.9. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, у тому числі на інформаційному терміналі (у разі його наявності). Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та/або сферами правовідносин (законодавства), та/або суб’єктами надання адміністративних послуг.

  2.10. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

  2.11. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечений вільний доступ до приміщення Центру, до інформації, розміщеної на інформаційних стендах.

  2.12. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

  2.13. Адміністратор Центру консультує суб’єктів звернень щодо порядку оформлення заяв, бланків, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору.

  2.14. Чернігівською районною державною адміністрацією створений та працює окремий розділ на веб-сайті, де розміщується інформація щодо розташування та роботи Центру. Інформація на веб-сайті є повною, зручною для пошуку та копіювання.

  III. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

  3.1. Чернігівська райдержадміністрація, що утворила Центр, а також керівник Центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

  3.2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це орган, що утворив Центр, а також керівника Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

  IV. Керування чергою в Центрі

  4.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у Центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

  4.2. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором Центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

  4.3. У Центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до Центру та/або електронної реєстрації на веб-сайті Центру. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником Центру години.

  4.4. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

  V. Прийняття заяви та інших документів у Центрі

  5.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі.

  5.2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача ( переоформлення, видача дублікатів, анулювання ) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

  5.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центрі особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

  5.4. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

  5.5. Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

  5.6. Адміністратор Центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

  5.7. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора Центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в Центрі електронного документообігу - в електронній формі.

  5.8. Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

  5.9. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

  5.10. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор Центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.

  5.11. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор Центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

  5.12. Інформацію про вчинені дії адміністратор Центру вносить до листа пропроходження справи у паперовій та/або електронній формі ( крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

  VI. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

  6.1. Після вчинення дій, передбачених цим регламентом, адміністратор Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

  6.2. Передача справ у паперовій формі від Центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку, визначеному органом, що утворив Центр, але не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

  6.3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати , прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

  6.4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами Центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника Центру.

  6.5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

  своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

  надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.

  У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор Центру невідкладно інформує про це керівника Центру.

  VII. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

  7.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру, про що зазначається в листі про проходження справи.

  7.2. Адміністратор Центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

  7.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб. Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

  7.4. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в Центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання.

  7.5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор Центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

  7.6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник Центру.

  7.7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені органом, що утворив Центр, зберігається у Центрі.

  Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.


  ПОЛОЖЕННЯ
  про сектор адміністративних послуг
  управління економічного розвитку
  Чернігівської районної державної адміністрації

  I. Загальні положення

  1.1. Сектор адміністративних послуг управління економічного розвитку Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області (далі — сектор) утворюється головою районної держадміністрації, входить до складу управління економічного розвитку райдержадміністрації, забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

  Сектор здійснює функції з керівництва та відповідає за організацію діяльності Центру надання адміністративних послуг Чернігівської районної державної адміністрації ( далі – Центр ).

  1.2. Сектор підпорядкований голові районної державної адміністрації ( далі – райдержадміністрації ), заступнику голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов`язків, начальнику управління економічного розвитку райдержадміністрації, а також підзвітний Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації.

  1.3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування, регламентом та положенням про Центр, а також цим положенням.

  II. Основні завдання

  2.1. Реалізація державної політики надання адміністративних послуг та дозвільної системи у сфері господарської діяльності на території району.

  2.2. Організація надання адміністративних послуг, в тому числі видачі дозвільних документів у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

  2.3. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

  2.4. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора та державного адміністратора.

  III. Функції

  3.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, регламента, здійснює контроль за їх реалізацією.

  3.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

  3.3. Організовує надання та надає адміністративні послуги.

  3.4. Організовує та надає суб’єктам звернень вичерпну інформацію і консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

  3.5. Приймає від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

  3.6. Здійснює видання або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.

  3.7. Здійснює організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання.

  3.8. Здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

  3.9. Забезпечує надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

  3.10. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм економічного та соціального розвитку району.

  3.11 Розробляє проекти розпоряджень голови місцевої держадміністрації.

  3.12. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові місцевої держадміністрації.

  3.13. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

  3.14. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

  3.15. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

  3.16. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

  3.17. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

  3.18. забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

  3.19. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

  3.20. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

  3.21. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

  3.22. Забезпечує захист персональних даних.

  IV Структура

  Сектором забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора, державного адміністратора (далі – адміністратора) шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

  Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначаються розпорядженням голови районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

  У секторі за рішенням голови райдержадміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень райдержадміністрації.

  Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації.

  Кількість адміністраторів, які працюють у секторі, визначається головою райдержадміністрації.

  Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

  Основними завданнями адміністратора є:

  - надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

  - прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

  - видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

  - організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

  - здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

  - надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

  Адміністратор має право:

  - безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

  - інформувати завідувача сектору та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

  - посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

  - порушувати клопотання перед керівником сектору щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи сектору.

  Сектор очолює завідувач сектору - адміністратор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.

  Завідувач сектору - адміністратор:

  - завідувач сектору - адміністратор виконує функції адміністратора у встановленому законодавством порядку;

  - здійснює керівництво сектором, організовує його діяльність, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, несе персональну відповідальність за результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

  - подає на затвердження голові районної держадміністрації положення про сектор, Центр адміністративних послуг, регламент Центру надання адміністративних послуг;

  - затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов'язки між ними;

  - планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

  - вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

  - звітує перед головою райдержадміністрації, заступником голови згідно розподілу обов`язків, начальником управління економічного розвитку про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

  - може входити до складу Колегії райдержадміністрації;

  - вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях Колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

  - може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

  - представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

  - за погодженням начальника управління економічного розвитку подає голові місцевої держадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, законодавством про адміністративні послуги, працівників сектору, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

  - організовує інформаційне забезпечення роботи сектору, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

  - вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення;

  - розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

  - проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

  - забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

  - здійснює інші повноваження, визначені законом.

  Державний адміністратор

  1) Забезпечує, в межах своїх повноважень, захист економічних прав і законних інтересів суб'єктів господарювання;

  2) Виконує, в межах делегованих повноважень, регуляторні та реєстраційно-дозвільні функції;

  3) Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє і подає на розгляд голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його вдосконалення;

  4) Надає суб’єктам господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру;

  5) Здійснює прийняття від суб’єктів господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним регіональним та місцевим дозвільним органам;

  6) Видає суб’єктам господарювання документи дозвільного характеру;

  7) Забезпечує організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного обстеження об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру;

  8) Здійснює контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру;

  9) Забезпечує формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру;

  10) Готує пропозиції щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру;

  11) Виконує обов’язки адміністратора, визначені Законом України «Про адміністративні послуги»:

  - надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

  - прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

  - видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

  - організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

  - здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

  - надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

  12) Виконує інші доручення завідувача сектору адміністративних послуг , начальника управління економічного розвитку, першого заступника голови райдержадміністрації.

  Державний адміністратор має право:

  - безоплатно отримувати від дозвільних органів інформацію, пов’язану з видачею документів дозвільного характеру, крім інформації,що становить державну таємницю;

  - порушувати клопотання до голови райдержадміністрації щодо вжиття заходів у частині забезпечення роботи дозвільного центру;

  - відмовити у прийнятті заяви на отримання документів дозвільного характеру та документів, що до неї додаються, у разі подання суб’єктом господарювання документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді.

  - посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії документів і виписок з них , які необхідні для надання послуг.

  V. Режим роботи

  Час прийому суб’єктів звернень становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються. Не рідше ніж два дні на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

  Режим роботи:

  понеділок, середа, п’ятниця: з 8-00 до 17-00

  вівторок, четвер: з 8-00 до 20-00

  субота: з 9-00 до 16-00

  без перерви на обід,

  вихідний день – неділя.

  Час прийому суб’єктів звернення (прийом та видача документів):

  понеділок, середа, п’ятниця: з 9-00 до 16-00

  вівторок, четвер: з 11-00 до 20-00

  субота: з 9-00 до 16-00

  без перерви на обід,

  вихідний день – неділя. Прийом суб’єктів звернення не проводиться у святкові та неробочі дні.

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Центр надання адміністративних послуг
  Чернігівської районної державної адміністрації

  1. Центр надання адміністративних послуг є постійно діючим робочим органом Чернігівської районної державної адміністрації (далі - Центр), який утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг.

  2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про Центр.

  3. Основними завданнями Центру є:

  1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

  2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

  3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

  4. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора, державного адміністратора дозвільного центру Чернігівської районної державної адміністрації (далі-адміністратора), шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

  Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначаються розпорядженням Чернігівської районної державної адміністрації.

  5. Складовою частиною Центру є дозвільний центр Чернігівської районної державної адміністрації, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

  6. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги звертається до адміністратора, який організовує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

  7. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

  Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою Чернігівської районної державної адміністрації.

  8. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

  9. Основними завданнями адміністратора є:

  1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

  2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

  3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

  4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

  5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

  6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

  10. Адміністратор має право:

  1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

  2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

  3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

  4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

  5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

  11. Центр як постійно діючий робочий орган з метою здійснення матеріально – технічного та організаційного забезпечення його діяльності у своєму складі має сектор адміністративних послуг.

  12. Центр очолює керівник - завідувач сектору адміністративних послуг, на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру.

  Керівник Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації;

  На період відпустки адміністратора, державний адміністратор дозвільного центру Чернігівської районної державної адміністрації виконує його повноваження.

  13. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

  1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

  2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

  3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

  4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

  5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив Центр, щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

  6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

  7) може здійснювати функції адміністратора;

  8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

  14. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

  15. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менше шести днів на тиждень та семи годин на день без перерви на обід, і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. Центр не рідше, ніж два дні на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

  16. Фінансування та матеріально – технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджету.

  Назад  15 Липня 2017 12:00

  Що на Вашу думку породжує хабарництво?