back

Черговий призов громадян України на строкову військову службу

12 лютого 2020

Н А К А З

військового комісара Чернігівського об’єднаного міського

територіального центру комплектування та соціальної підтримки

 

Про черговий призов громадян

України на строкову військову

службу у квітні-червні 2020 року

1. На підставі Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" від 25.03.1992 року № 2232-12, постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 № 352, Указу Президента України від 16 січня 2020 року № 13/2020 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році», з 01 квітня 2020 року по 30 червня 2020 року провести призов громадян України на строкову військову службу.

2. Явці на призовну дільницю Чернігівського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для призову на строкову військову службу підлягають усі громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

3. Усі громадяни України, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути на призовну дільницю за адресою:

м. Чернігів, вул. О. Молодчого 15, Чернігівський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у встановлений час з документами, що зазначені в повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток для прибуття на призовну комісію та призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути до Чернігівського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у десятиденний термін з дня початку чергового призову.

4. Усі громадяни призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають за територією м. Чернігова та Чернігівського району, зобов`язані негайно повернутися до місця постійного проживання та з`явитися на призовну дільницю Чернігівського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження призовної комісії.

5. Роботу з призову громадян на строкову військову службу організувати та провести по етапно, а саме:

- перший етап – вивчення особистих якостей призовників, проходження медичного огляду з викликом до Чернігівського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки з 17 лютого 2020 року;

- другий етап - проходження призовної комісії та відправка призовників до військових частин з 1 квітня 2020 року по 30 червня 2020 року.

6. На підставі Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу" керівники підприємств, установ, організацій, в тому числі навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, зобов`язані відкликати призовників з відряджень, для забезпечення своєчасного їх прибуття на призовну дільницю на вимогу територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

7. Призовники, які змінили місце проживання, зобов’язані в семиденний строк прибути до Чернігівського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки за новим місцем проживання для взяття на військовий облік.

8. Громадяни, які ухиляються від призову на строкову військову службу і не з’являються до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділення призову Чернігівського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки .

10. Наказ довести до всього особового складу в частині, що його стосується.

Військовий комісар Чернігівського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник О. ГОНЧАРУК