back

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозиції громадськості у проекті містобудівної документації

07 листопада 2019

«Детальний план території чотирьох земельних ділянок орієнтовною площею 6,1199 га,розташованої за межами населеного пункту, в адміністративних межах Халявинської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, для зміни цільового призначення та будівництва аквапарку і об’єктів зеленого туризму».

Підставою для розроблення вказаного проекту є розпорядження Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області № 199 від 15 липня 2019 р..

Детальний план розроблено у відповідності з чинними в Україні нормами,правилами і стандартами.

Детальний план виконано в системі координат УCK-2000 (МСК-74), на топографічній підоснові М 1:2000, розробленій ФОП Городний Ю.М.

Детальний план виконано в обсязі, передбаченому у нормативних документах:

 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
 • «Порядок розроблення містобудівної документації»затверджений Наказом Мінрегіонбуду України № 290 від 16.11.2011 р.;
 • ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
 • ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «Основні вимоги до проектної та робочої Документації».

Умовні позначення витримані згідно нормативного документа:

 • ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації».

Містобудівні рішення відповідають нормативним документам:

 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;
 • ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території».

Санітарні норми витримані в обсязі нормативних документів:

 • ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
 • Наказ від 17.03.2011 р. № 145 «Державні санітарні норми та правила утримання території населених місць».

Вимоги техногенної та пожежної безпеки витримано згідно НПА:

 • ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги;
 • НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

При розташуванні будівель і споруд на території ділянки проектування дотримані вимоги таких нормативних документів:

 • ДБН В.2.2-9:2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди.Основні положення».
 • ДБН Б.2.2-5:2011»Благоустрій територій».
 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»

Інженерне забезпечення території розраховувалось і проектувалось згідно:

 • ДБН В 2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;
 • ДБН В 2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;
 • ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі»;
 • ПУЕ-2016 «Правила улаштування електроустановок»;
 • ДБН В.2.5-23:2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення;
 • ГБН В.2.2-34620942-002:2015 «Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій.Проектування».

Мета розроблення детального плану:

 • уточнення у більш крупному масштабі положень схеми планування території району;
 • уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території за межами населеного пункту;
 • визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки за межами населеного пункту;
 • формування принципів планувальної організації забудови;
 • визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;
 • визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок;
 • визначення містобудівних умов та обмежень;
 • забезпечення комплексності забудови території;
 • визначення напрямів та обсягів подальшої діяльності щодо: інженерного забезпечення території, створення транспортної інфраструктури, організації транспортного та пішохідного руху, охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення.

Детальний план території складається із графічних та текстових матеріалів.

Детальний план території не підлягає експертизі.

Згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», що вступив в дію з 12 жовтня 2018 року та змін до пункту 4 статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території чотирьох земельних ділянок орієнтовною площею 6,1199 га, розташованої за межами населенного пункту, в адміністративних межах Халявинської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, для зміни цільового призначення та будівництва аквапарку і об’єктів зеленого туризму не підлягає стратегічній екологічній оцінці, тому що до планової діяльності даної території не передбачена процедура оцінки впливу на довкілля згідно ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

До складу цього проекту входять текстові (Пояснювальна записка) та графічні ( Графічна частина) матеріали.

Територія, що розглядається в межах Детального плану території під розміщення (будівництва) аквапарку і об’єктів зеленого туризму, розташовано на землях Халявинської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області в с.Полуботки, вздовж вулиці Полуботка Єреми, загальна площа ділянки становить 6,1199га.

Територія має просту конфігурацію, спокійний рельєф, не має відношення до об’єктів природно-заповідногм фонду, особливо цінних земель, а також не відноситься до охоронних археологічних зон, вільна від забудови і зелених насаджень.

В екологічному відношенні дана територія може буди використана під розміщення об’єктів такого призначення. Джерела істотного техногенного впливу на навколишнє середовище в її межах відсутні.

В будівництво аквапарку і об’єктів зеленого туризму буде залучено більше 20млн.грн. інвестицій, а при його експлуатації буде створено від 30 робочих місць.

Загальна орієнтовна площа будівель аквапарку і об’єктів зеленого туризму складає більше 16 тис.м.кв..

Термін реалізації Детального плану території з урахуванням інвестиційних намірів становить Два роки.

Ознайомитися з проектом Детального плану території можна за адресами:

 • на офіційному сайті Чернігівської райдержадміністрації за посиланням http://chadm.cg.gov.ua/index.php?id=29941&tp=1
 • в будівлі Халявинської сільської ради за адресою:вул.Шевченка,б.55, с.Халявин, Чернігівського р-ну, Чернігівської обл.;
 • в розробника проекту Детального плану території за адресою: 14013, м.Чернігів, вул.О.Молодшого, б.12, , ПП «Майстерня архітектора Травки В.А.», тел. 676-250,050-31-30-393,067-46-03367,063-659-73-53 (понеділок – п’ятниця, з 8.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00).

Пропозиції до зазначеного вище проекту подаються:

 • на ім’я голови Чернігівської районної державної адміністрації у письмовій формі до 12 години 00 хв 9грудня 2019 року на електронну адресу chadm_post@cg.gov.ua або поштовою адресою м.Чернігів, вул..Шевчена, 48:
 • на ім’я сільського голови Халявинської сільської ради у письмовій формі до 12 години 00 хв 9грудня 2019 року за поштовою адресою: вул.Шевченка,55, с.Халявин, Чернігівського р-ну, Чернігівської обл..

Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації та детальних планів території на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

25.05.2011 № 555, пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

 • повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
 • юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
 • власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
 • представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
 • народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не вказаними у зазначеному переліку, або подані після встановленого органом місцевого самоврядування строку, залишаються без розгляду.

Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил.

Надані громадськістю пропозиції підлягають реєстрації органом виконавчої влади та місцевого самоврядування та розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк.

 За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.

Відповідальним за організацію розгляду пропозицій громадськості до вказаного проекту є  головний спеціаліст сектору з питань містобудування, архітектури та ЖКГ (14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 48, тел. 3-51-49).

Громадські слухання Детального плану території відбудуться у приміщенні Фельшерського пункту за адресою: с.Полуботки, Чернігівського р-ну,Чернігівської обл., вул.Дружби, 4а, о 9 год 30 хв, 19 листопада 2019 року.