22 жовтня 2019

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА

здійснюєтся відповідно Постанови Кабінету Міністрів України № 107 від 07.02.2018  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 110) «Про Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва).

Бюджетні кошти спрямовуються на державну підтримку за такими напрямами:

 

1. Часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних із провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура (рибництва).

Надається юридичним особам та фізичним особам-підприємцям.

У розмірі 1,5 облікової ставки НБУ, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором зменшеним на 3 відсоткових пункти.

Увага! Можна скористатися компенсацією відсотків не більше як за одним короткостроковим та/або одним середньостроковим або довгостроковим кредитом.

 

Як отримати:

Крок 1. Залучити в банку кредит (непоновлювальний) не більше 100 млн. гривень.

Крок 2. Заповнити заявку та підготувати для подання оригінали та копії документів:

 • про оплату товарiв, робiт, послуг для пiдтвердження використання кредитних коштів;
 •  витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 •  довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням  яких покладено на контролюючі органи;
 •  згоду щодо надання Мінагрополітики інформації про позичальника, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані.

Крок 3. Подати до банку, з яким укладено кредитний договір, заявку з документами.

Крок 4. Отримати кошти на поточний рахунок.

* Компенсація відсотків здійснюється щомісячно виходячи з суми фактично сплачених позичальником банку відсотків за відповідний період.

 

2. Часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих без урахування податку на додану вартість за рахунок банківських кредитів.

(для здійснення будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм та комплексів для утримання ВРХ, свиней, птиці (в тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м’яса) та/або побічних продуктів тваринного походження, що належать до ІІ та ІІІ категорій, у тому числі вартості обладнання згідно з проектно-кошторисною документацією)

Надається юридичним особам та фізичним особам-підприємцям

У розмірі 25 % обсягу залучених кредитних коштів на період кредитування до 5 років.

Увага! Компенсація вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, надається не більше як за одним кредитом на один об’єкт.

 

 

 

Як отримати:

Крок 1. Залучити починаючи з 2018 року в банку кредит не більше 500 млн гривень.

Крок 2. Заповнити заявку та підготувати оригінали та копії документів:

 • підтвердні документи щодо використання кредитних коштів;
 •  витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 •  довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням  яких покладено на контролюючі органи;
 •  згоду щодо надання Мінагрополітики інформації про позичальника, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані.

Крок 3. Подати до банку, з яким укладено кредитний договір, заявку з документами.

Крок 4. Отримати кошти на поточний рахунок.

 • Компенсація вартості об’єктів здійснюється щомісяця.
 • У разі відчуження або використання протягом трьох років не за цільовим призначенням об’єктів, у тому числі обладнання згідно з проектно-кошторисною документацією, профінансованих за рахунок банківських кредитів, суб’єкт господарювання повинен повернути одержані бюджетні кошти.

 

3. Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності.

(Дотація за утримання корів надається на безповоротній основі двічі на рік суб’єктам господарювання, які є  юридичними особами, за кожну наявну станом на 1 січня та на 1 липня поточного року ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку корову в розмірі 900 гривень за одну голову)

Дотація надається суб’єктам господарювання, які є  юридичними особами та власниками корів, за кожну наявну станом на 1 січня та на 1 липня поточного року ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку корову молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності.

 

Як отримати:

Крок 1. Заповнити заявку та підготувати мінімальну кількість документів:

          довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

•          копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на

1 січня поточного року та відповідно на 1 липня поточного року;

Важливо        – кількість корів, яку суб’єкт подає до Держстату має відповідати кількості корів, які внесені до Реєстру тварин на відповідну дату

•          довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі.

Крок 2. Подати до 1 травня та до 1 жовтня до Мінагрополітики заявку та документи.

Увага – документи подаються у паперовому вигляді.

Мінагрополітики звертається до Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин для підтвердження кількості ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я корів станом на 1 січня та на 1 липня поточного року.

Увага! Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінагрополітики та зареєстровані в системі електронного документообігу. Датою надходження вважатиметься дата реєстрації документів.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються суб’єкту господарювання у п’ятиденний строк.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Крок 3. Бюджетні кошти надійдуть на рахунок відкритий у банку. Отримати бюджетні кошти, що надійшли.

* Дотація за утримання корів надається на безповоротній основі двічі на рік

Звертаємо увагу: у разі зменшення поголів’я корів на 1 січня, на 1 липня поточного року та 1 січня наступного року порівняно з поголів’ям, на яке було отримано дотацію за утримання корів,наявних на 1 липня попереднього року, 1 січня та 1 липня поточного року відповідно, дотація за утримання корів суб’єктам господарювання, які є юридичними особами і власниками корів, не надається за поточний звітний період.

 

4. Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб.

Дотація надається фізичним особам, які утримують ідентифікований та зареєстрований молодняк великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб, а також набутий шляхом його переміщення від інших власників.

 

Як отримати:

Крок 1. Ідентифікувати теля шляхом біркування та реєстрації.

Важливо– у паспорті тварини зазначати походження: кличку та ідентифікаційний номер матері (корови).

Довідково: процедура здійснення ідентифікації, реєстрації та переміщення великої рогатої худоби визначена Порядком ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядком оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 4 грудня 2017 року № 642, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 лютого за № 166/31618

 

Крок 2. Підготувати мінімальну кількість документів:

•          копії паспортів ВРХ, а якщо 10 і більше голів молодняка – виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

•          копію паспорта громадянина України;

•          копію довідки  або договору про відкриття рахунка в банку;

•          копію ідентифікаційного номеру фізичної особи – власника тварини.

Крок 3. Подати до сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади документи.

Документи приймаються протягом року в порядку черговості -  до 1 травня, до 1 вересня та до 1 грудня.

За молодняк, якому виповнилося 12 місяців у грудні попереднього року, документи приймаються до 1 квітня поточного року, у разі наявності молодняка в господарстві на момент подання документів.

Крок 4. Бюджетні кошти надійдуть на поточний рахунок відкритий у банку. Отримати бюджетні кошти, що надійшли.

* Дотація за молодняк, який народився в господарствах фізичних осіб, надається за кожні чотири місяці його утримання  наростаючим підсумком з урахуванням віку молодняка розмірі:

у період утримання молодняка віком 1 до 5 місяців – 300 гривень за голову;

у період утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців – 700 гривень за голову;

у період утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців – 1 500 гривень за голову.

*Дотація за молодняк, набутий шляхом його переміщення від інших власників, надається за кожні повні чотири місяці його утримання в такому господарстві від дати переміщення до досягнення ним тринадцятимісячного віку у розмірі:

за перші чотири місяці утримання молодняка — 300 гривень за голову;

за наступні чотири місяці утримання молодняка — 700 гривень за голову;

за наступні чотири місяці утримання молодняка — 1500 гривень за голову.

 

 

 

5. Часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок і сперми бугаїв та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність.

(за закуплені вітчизняні або імпортовані племінні (генетичні)ресурси)

Надається юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності за закуплені ними племінні тварини, сперму та ембріони у розмірі – до 50 % вартості, але не більше ніж:

за племінні телиці, нетелі, корови  – 24 000 грн за голову;

за племінні свинки та кнурці– 5 000 грн за голову;

за племінні вівцематки, барани, ярки – 4 000 грн за голову;

за сперму бугаїв – 100 грн за дозу ідентифікованої спермопродукції бугаїв, які внесені до Каталогу (у розрахунку не більше 3 доз на одну голову власного маточного поголів’я);

за ембріони ВРХ  – 500 грн за одну штуку.

 

Як отримати:

Крок 1.  Закупити для подальшого відтворення племінних тварин, сперму та ембріони у період з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року.

Крок 2. Заповнити заявку та підготувати документи для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів:

•          довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;

•          довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

•          копії відповідних платіжних документів, а також видаткових накладних, рахунків на оплату, договорів купівлі-продажу худоби;

•          копію акта про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тварин, що були ввезені у режимі імпорту);

•          копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) (на останню звітну дату на момент подання документів);

•          витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

•          копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів;

•          довідку про плідну пересадку ембріонів, видану підприємством (лабораторією) з трансплантації ембріонів – для часткового відшкодування вартості ембріонів;

•          відомість проведення штучного осіменіння маточного поголів’я, яка складається на підставі даних журналів штучного осіменіння (форми 3-врх, визначені відповідними інструкціями з ведення племінного обліку) – для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв;

•          письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів’я станом на 01 січня двох наступних років – для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин.

Додатково для тих, що були ввезені у режимі імпорту:

•          копії відповідного контракту;

•          копії рахунка-фактури (інвойсу), платіжних документів, сертифікатів;

•          копії митної декларації.

Крок 3. Подати протягом року до 5 серпня та 5 листопада до комісії Мінагрополітики заявку та документи.

Увага–  документи подаються у паперовому вигляді.

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінагрополітики та зареєстровані в системі електронного документообігу. Датою надходження вважатиметься дата реєстрації документів.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються суб’єкту господарювання у п’ятиденний строк.

Крок 4. Бюджетні кошти надійдуть на рахунок відкритий у банку. Отримати бюджетні кошти, що надійшли.

* Часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів здійснюється на безповоротній основі два рази на рік.

Звертаємо увагу: у разі зменшення поголів’я закуплених тварин, вартість яких була частково відшкодована, станом на 1 січня двох наступних років одержані бюджетні кошти повертаються до державного бюджету в повному обсязі.

У разі вибуття із стада станом на 1 січня двох наступних років окремих закуплених тварин, вартість яких була частково відшкодована, з причин, обумовлених набутими карантинними інфекційними хворобами або набутими з вини власника незаразними хворобами, до державного бюджету повертаються бюджетні кошти, що були виплачені як відшкодування за їх придбання.

 

6. Часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції

(тваринницьких ферм і комплексів для утримання ВРХ, свиней, птиці (в тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м’яса) та/або побічних продуктів тваринного походження не призначених для споживання людиною, що належать до ІІ та ІІІ категорій, у тому числі вартості обладнання згідно з проектно-кошторисною документацією)

Надаватиметься юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичним особам-підприємцям, що провадять діяльність у галузі тваринництва.

Розмір відшкодування:

для об’єктів вартістю до 500 млн. гривень (без урахування податку на додану вартість) – 30 % вартості;

для об’єктів із вартістю більшою 500 млн. гривень (без урахування податку на додану вартість) – 30 % від 500 млн гривень;

для об’єктів, які створюють 500 і більше  робочих місць, незалежно від їх вартості (без урахування податку на додану вартість) – 30 % вартості.

 

Як отримати:

Крок 1.  Завершити у поточному році або у грудні попереднього етап будівництва та реконструкції об’єкта.

Крок 2. Заповнити заявку та підготувати такі документи:

•          витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

•          довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

•          копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

•          типову форму № ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році, зокрема обладнання) – для часткового відшкодування вартості будівництва тваринницьких об’єктів;

•          типову форму № ОЗ-2 «Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів» – для часткового відшкодування вартості реконструкції тваринницьких об’єктів;

•          копію кошторисної частини проектної документації;

•          довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням  яких покладено на контролюючі органи;

•          копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) на 01 число останнього звітного місяця на момент подання документів.

Крок 3. Подати до 5 березня (для тваринницьких об’єктів, введених у дію в грудні попереднього року), до 5 травня, до 5 вересня, до 5 грудня до комісії Мінагрополітики заявку та документи.

Увага–  документи подаються у паперовому вигляді

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінагрополітики та зареєстровані в системі електронного документообігу. Датою надходження вважатиметься дата реєстрації документів.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються суб’єкту господарювання у п’ятиденний строк.

Крок 4. Бюджетні кошти надійдуть на рахунок відкритий у банку. Отримати бюджетні кошти, що надійшли.

* Часткове відшкодування вартості об’єктів надається на безповоротній основі тричі на рік.

 

7. Часткове відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам вартості будівництва та реконструкції підприємств із зберігання та переробки зерна (далі - часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна)

(зернофуражних сховищ, елеваторів, механізованих зерноскладів, зерноочисних та зерноочисно-сушильних пунктів, підприємств з виробництва кормових домішок та сумішей (комбікормів), зокрема виробничі та допоміжні споруди, призначені для зберігання зерна; силоси для зерна; будівлі для зберігання зерна; виробничі та адміністративні будівлі; споруди пунктів приймання, зберігання, очистки та відвантаження зерна)

Надаватиметься сільськогосподарським товаровиробникам — юридичним особам, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів/послуг, вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно, для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників, які провадять господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, — за результатами кожного окремого звітного періоду (далі — сільськогосподарські товаровиробники) на безповоротній основі у розмірі 30 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість), у тому числі вартості обладнання згідно з проектно-кошторисною документацією, за завершені у поточному році етапи (черги) будівництва.

 

Як отримати:

Крок 1.  Завершити у поточному році етап будівництва та реконструкції об’єкта.

Крок 2. Подати повідомлення про намір отримати часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції об’єктів із зберігання та переробки зерна до 1 квітня, до 1 серпня та до 1 листопада поточного року.

Крок 3. Заповнити заявку та підготувати такі документи:

 •  витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 • довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
 •  засвідчену підписом керівника сільськогосподарського товаровиробника копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта із зберігання та переробки зерна;
 • типову форму № ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році, зокрема обладнання) – для об’єктів нового будівництва;
 • типову форму № ОЗ-2 «Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів» – для об’єктів реконструкції;
 •  засвідчену підписом керівника сільськогосподарського товаровиробника копію кошторисної частини проектної документації;
 •  довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням  яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;
 •  довідку, чинну на дату подання заявки, про набуття (підтвердження) статусу платника єдиного податку четвертої групи, видану місцевим контролюючим органом, та розрахунок питомої вартості поставлених сільськогосподарських товарів/послуг, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, який становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом 12 попередніх послідовних місяців сукупно, завірений контролюючим органом за місцем основного податкового обліку сільськогосподарського товаровиробника.

Крок 4. Подати до 5 травня, до 5 вересня, до 5 грудня комісії Мінагрополітики заявку та документи.

Увага

– документи подаються у паперовому вигляді

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінагрополітики та зареєстровані в системі електронного документообігу. Датою надходження вважатиметься дата реєстрації документів.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються сільськогосподарському товаровиробнику  у п’ятиденний строк.

Крок 5. Бюджетні кошти надійдуть на рахунок відкритий у банку. Отримати бюджетні кошти, що надійшли.

* Часткове відшкодування вартості об’єктів надається на безповоротній основі тричі на рік.