22 жовтня 2019

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ЗАХОДІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ ШЛЯХОМ ЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТІВ

здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року  №300.

Учасники програми - суб’єкти господарювання АПК (юридичні особи та фізичні особи – підприємці).

Компенсація надається на конкурсній основі.

Під час прийняття рішення щодо надання компенсації перевага надається позичальникам:

у першу чергу - які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. гривень;

у другу чергу - які провадять діяльність з вирощування та розведення тварин (великої рогатої худоби для отримання м’яса і виробництва молока, овець і кіз, кролів, свиней, свійської птиці (крім курей та одержання яєць свійської птиці) та використали кредитні кошти для покриття витрат, пов’язаних із такою діяльністю.

Компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитами:

  • короткостроковими (до 12 календарних місяців) – залученими для покриття виробничих витрат;
  • середньостроковими (до 36 календарних місяців) – залученими для витрат капітального (інвестиційного) характеру.

Компенсація надається за нараховані і сплачені у 2019 році відсотки за користування кредитами у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами;

Крок 1. Ознайомитись із Порядком використання коштів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 300 (із змінами)

Крок 2. Залучити кредит у національній валюті у будь-якому вигідному українському банку

Крок 3. Використати кредитні кошти за цільовим призначенням (цілі визначені у Порядку)

Крок 4. Подати до конкурсної комісії при облдержадміністрації заявку для участі у конкурсі (форма визначена наказом Мінагрополітики від 01.07.2015 № 253) та такі документи:

  • копію кредитного договору, посвідчену банком, та копії додатково укладених договорів;
  • довідку про банківські реквізити;
  • виписку банку про отримання кредиту;
  • копію фінансової звітності за останній рік (додаток 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід) або якщо підприємство зареєстроване у поточному році – за останній звітній період, що передує поданню заявки;
  • довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану державною фіскальною службою;
  • копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження цільового використання кредитних коштів (накладних, рахунків, актів приймання-передачі тощо)

Крок 5. Щомісяця до 7 числа подавати до структурного підрозділу АПК при облдержадміністрації копію засвідченого платіжного доручення про суму фактично сплачених відсотків за користування кредитом

Крок 6. Щомісяця отримувати компенсацію за сплачені відсотки за кредитним договором в уповноваженому банку.

Увага! Позичальник не повинен бути банкрутом/не перебувати на стадії ліквідації/не мати відкритої справи про банкрутство/не мати прострочену більше ніж за 6 місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів:

  • припиняється надання позичальнику компенсації (з моменту встановлення такого факту та протягом наступного бюджетного періоду);
  • кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до державного бюджету.