Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://chadm.cg.gov.ua/old

01 грудня 2008

Система недержавного пенсійного забезпечення - це складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених законами, у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до державного пенсійного страхування пенсійних виплат.


Суб"єктами недержавного пенсійного забезпечення є:


• недержавні пенсійні фонди;

• страхові організації, які уклали договори страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті;

• банківські установи, які уклали договори про відкриття пенсійних депозитних рахунків;

• вкладники та учасники пенсійних фондів;

• вкладники пенсійних депозитних рахунків;

• фізичні та юридичні особи, які уклали договори страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті;

• засновники пенсійних фондів;

• роботодавці - платники корпоративних пенсійних фондів;

• само регулюючі організації суб"єктів, які надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення;

• органи державного нагляду і контролю у сфері недержавного пенсійного забезпечення;

• адміністратори пенсійних фондів;

• компанії з управління активами;

• зберігачі;

• аудитори;

• особи, які надають консультаційні та агентські послуги відповідно до цього Закону.

Законодавство про недержавне пенсійне забезпечення складається з цього Закону, законодавства про загальнообов"язкове державне пенсійне страхування, законів України "Про страхування", "Про банки і банківську діяльність", "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цього Закону. Недержавні пенсійні фонди створюються на підставі рішення засновників та не мають на меті одержання прибутку для його подальшого розподілу між засновниками.

Недержавне пенсійне забезпечення є для пенсійних фондів виключним видом діяльності. Провадження пенсійними фондами іншої діяльності, не передбаченої цим Законом, забороняється.

Активи пенсійного фонду (пенсійні активи) формуються за рахунок внесків до пенсійного фонду (пенсійних внесків) та прибутку (збитку) від інвестування пенсійних внесків.