Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://chadm.cg.gov.ua/old

24 жовтня 2008

А Н А Л І З

стану виконання державними службовцями райдержадміністрації та посадовими особами органів місцевого самоврядування вимог антикорупційного законодавства та проведену роботу щодо запобігання і протидії корупції у І півріччі 2018 року

З метою належної реалізації антикорупційної політики та на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 21 лютого 2017 р. № 100 «Про антикорупційну програму в обласній державній адміністрації» розпорядженням голови райдержадміністрації від 17 березня 2017 р. № 248 затверджений план заходів запобігання та протидії корупції Чернігівської районної державної адміністрації на виконання антикорупційної програми обласної державної адміністрації.

Поряд з цим, комісією з оцінки корупційних ризиків, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 13 лютого 2017 р. № 129, проведена робота з оцінки корупційних ризиків у райдержадміністрації. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності райдержадміністрації направлений структурним підрозділам райдержадміністрації.

Крім того, розпорядженням голови райдержадміністрації від 18 червня 2013 року №191 “Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів державних службовців району та врегулювання у разі його виникнення” затверджені відповідні заходи. Про виконання заходів райдержадміністрація щоквартально інформує облдержадміністрацію.

Проведений аналіз стану виконання державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами органів місцевого самоврядування району вимог антикорупційного законодавства за 2017 рік.

З метою належної реалізації закону України «Про запобігання корупції» розпорядженням голови райдержадміністрації від 11 липня 2017 р. № 719 визначено відповідального за координацію здійснення заходів, передбачених Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки.

Для здійснення заходів у межах і формах, визначених чинним законодавством, для запобігання корупції у районній державній адміністрації розпорядженням голови райдержадміністрації від 18 квітня 2016 року № 51-к визначена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

Проводиться роз’яснювальна робота серед державних службовців райдержадміністрації, її структурних підрозділів щодо заборон і обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією.

Запроваджений обов’язковий періодичний розгляд на колегії, нарадах, навчаннях апарату райдержадміністрації, семінарах сільських, селищних голів, у державних установах та організаціях, де працюють державні службовці, питань комплексного виконання антикорупційного законодавства, законодавства про державну службу, заходів щодо запобігання проявам корупції та реагування на них.

З метою попередження корупційних проявів серед державних службовців та посадових осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у їх діяльності видано доручення голови райдержадміністрації від 29 листопада 2017 року № 44.

Про виконання вимог Закону України ,,Про запобігання корупції” щодо фінансового контролю в частині забезпечення подання декларацій, про виконання плану заходів запобігання та протидії корупції в райдержадміністрації на виконання антикорупційної програми облдержадміністрації, виконання вимог листа облдержадміністрації щодо корупційних ризиків, стан виконання вимог антикорупційного законодавства та проведену роботу щодо запобігання та протидії корупції за 2017 р. розглянуті на навчанні апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації у поточному році.

Крім того, 13 березня 2018 року у райдержадміністрації відбувся тематичний короткотерміновий виїзний семінар Чернігівського Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування “Забезпечення ефективності протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування”. У роботі семінару-тренінгу взяли участь керівництво райдержадміністрації, посадові особи апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації та закладів району (всього 81 особа).

Працівники райдержадміністрації постійно проходять навчання та перепідготовку в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації (11 посадових осіб).

Вжиті заходи та організована робота щодо належного забезпечення інформаційно-технічного супроводу, вчасного подання державними службовцями райдержадміністрації електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік. Структурним підрозділам райдержадміністрації та сільським, селищним головам направлені листи щодо забезпечення проведення роботи з вказаного вище питання, декларування та корупційних ризиків. Працівники райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування постійно проходять навчання та перепідготовку в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації (57 посадових осіб).

Проводиться роз’яснювальна робота серед працівників райдержадміністрації щодо безумовного виконання вимог статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» в частині забезпечення невідкладного повідомлення безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів у разі його виникнення. Особи, які призначаються на відповідні посади, попереджаються про їх обов’язкове повідомлення щодо близьких осіб, які працюють в одній сфері та можуть бути в безпосередньому підпорядкуванні, а у разі виникнення відповідних обставин - негайного вжиття заходів щодо їх усунення.

Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, попереджаються про встановлені законодавством обмеження, які пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням.

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації систематично оновлюються антикорупційні матеріали рубрики “Запобігання проявам корупції”. Відповідно до п.4 ст. 53 Закону України ,,Про запобігання корупції” забезпечено умови для повідомлень працівниками (викривачі) та іншими громадянами про порушення вимог цього Закону, розмістивши на сайті райдержадміністрації для їх звернень електронну адресу та телефон. Для забезпечення інформаційного зв’язку з громадянами у питаннях діяльності органів влади щодо боротьби з корупцією з керівництвом району забезпечений прямий телефонний зв'язок та проводяться “гарячі лінії”.

Забезпечено невідкладну реєстрацію заяв та скарг громадян, що надходять до райдержадміністрації, та повний всебічний їх розгляд.

У районі проводиться робота, спрямована на формування у мешканців району негативного ставлення до фактів корупції, підвищення їх громадської свідомості та активності у протидії корупції. При райдержадміністрації створена Громадська рада, до компетенції якої входить обговорення проектів рішень, розпоряджень та програм районної ради та райдержадміністрації.

На веб-сайті райдержадміністрації запроваджена рубрика «Консультації з громадськістю», на якій проводяться громадські обговорення та консультації.

З метою виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 року №547 «Про питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», продовжується практика винесення на розгляд громадськості проектів регуляторних актів райдержадміністрації та оприлюднення розпоряджень голови райдержадміністрації, планів роботи райдержадміністрації на тиждень, місяць, квартал, рік.

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в районній державній адміністрації забезпечено:

- доступ запитувачів до публічної інформації в районній державній адміністрації відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 16.05.2013 року № 251 «Про доступ до публічної інформації»;

- виконання районною державною адміністрацією обов’язків розпорядника інформації, передбачених Законом України, ведення єдиної системи обліку документів, що містять публічну інформацію і знаходяться у володінні районної державної адміністрації, та запитів на публічну інформацію;

- направлення запитів на публічну інформацію належному розпорядникові відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації »;

- надання консультацій та роз’яснень запитувачам публічної інформації.

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації існує окрема вкладка під назвою «Доступ до публічної інформації», де всі бажаючі можуть ознайомитись з порядком доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація, формою запиту на отримання публічної інформації, системою обліку документів, які містять публічну інформацію, та переліком відомостей, що становить службову інформацію.

З метою реалізації Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» фінансове управління зареєструвалось на порталі «Є-дата», до якого вноситься інформація про використання публічних коштів, а саме зберігається звітність, база договорів та актів.

Щомісячно на офіційному веб-сайті райдержадміністрації публікується інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Чернігівській райдержадміністрації.

Вжиті заходи та організована робота щодо належного забезпечення інформаційно-технічного супроводу, вчасного подання державними службовцями райдержадміністрації електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік. Структурним підрозділам райдержадміністрації та сільським, селищним головам направлені листи щодо забезпечення проведення роботи з вказаного вище питання.

Крім того, звернуто увагу керівників на дотримання вимог статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» щодо перевірки факту подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали), декларацій та повідомляти Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку.

Проведено підготовчу роботу до здійснення заходів із врегулювання конфлікту інтересів шляхом застосування зовнішнього контролю за виконанням завдання.

Працівникам райдержадміністрації доведено про необхідність інформування Національного агентства у разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування та про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, відповідальність за не виконання цих вимог.

Працівники райдержадміністрації (структурних підрозділів) попереджені про кримінальну та адміністративну відповідальність за вчинення корупційних правопорушень.

У районній державній адміністрації забезпечено безумовне дотримання та виконання норм спеціального законодавства, що регулюють правовідносини у сфері надання адміністративних послуг, з виключенням будь-якого приватного інтересу при прийнятті рішень та контроль за своєчасністю подання декларацій.

З метою здійснення дієвого контролю за фактами порушень антикорупційного законодавства в райдержадміністрації запроваджено банк даних про державних службовців, притягнутих до адміністративної відповідальності за вказане правопорушення. Судовим органам та ГУНП в Чернігівській області з цією мет

ою направлені листи райдержадміністрації про надання інформації про вищевказаних правопорушників.

Протягом поточного року до райдержадміністрації не надходила інформація про факти притягнення посадових осіб райдержадміністрації до адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні діяння.