Чернігівська райдержадміністрація
Ріпкинський район Городнянський район Щорський район Корюківський район Семенівський район Новгород-Сіверський район Чернігівський район Куликівський район Менський район Сосницький район Коропський район Козелецький район Носівський район Ніжинський район Борзнянський район Бахмацький район Бобровицький район Талалаївський район Прилуцький район Срібнянський район Варвинський район
Анонси  Про стан виконання плану заходів щодо запобігання проявам корупції

  Назад

  А Н А Л І З стану виконання державними службовцями райдержадміністрації та посадовими особами органів місцевого самоврядування вимог антикорупційного законодавства та проведену роботу щодо запобігання і протидії корупції у І півріччі 2016 році

  На виконання законів України ,,Про запобігання корупції”, ,,Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки”, Указу Президента України від 23 квітня 2013 року № 229/2013 „Про План заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012–2020 роки” та інших нормативно-правових актів райдержадміністрацією організована і здійснювалася робота в напрямку запобігання корупції.

  Проведений аналіз стану виконання державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами органів місцевого самоврядування району вимог антикорупційного законодавства у 2015 році. Аналітична інформація з рекомендаціями щодо покращення цього напрямку роботи доводиться до посадових осіб на відповідних нарадах та навчаннях в райдержадміністрації.

  Реалізація положень зазначених нормативно-правових актів, з урахуванням особливостей та умов району, відбулася за рахунок розробки та видання низки розпоряджень районної державної адміністрації.

  З метою посилення роботи щодо запобігання проявам корупції затверджені переліки посад державних службовців райдержадміністрації, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції,

  та розроблені процедурні заходи, що запобігатимуть її проявам у процесі виконання ними службових обов’язків.

  Для здійснення заходів у межах і формах, визначених чинним законодавством, запобігання корупції у районній державній адміністрації розпорядженням голови райдержадміністрації від 18 квітня 2016 року № 51-к «Про реалізацію завдань щодо запобігання корупції» визначена особа з питань запобігання та виявлення корупції. Чернігівській районній раді, сільським, селищним радам рекомендовано визначити відповідну уповноважену особу в органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності.

  Запроваджений обов’язковий періодичний розгляд на колегії, нарадах, навчаннях апарату райдержадміністрації, семінарах сільських, селищних голів, у державних установах та організаціях, де працюють державні службовці, питань комплексного виконання антикорупційного законодавства, законодавства про державну службу, заходів щодо запобігання проявам корупції та реагування на них.

  Видано розпорядження голови райдержадміністрації розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 березня 2015 року № 113 «Про стан роботи щодо запобігання корупції».

  Питання стану виконання посадовими особами вимог антикорупційного законодавства та заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру розглянуто у березні поточного року на навчанні апарату райдержадміністрації та нараді з сільськими, селищними головами. Поряд з цим, розглянуто питання вжиття заходів, проведення роз’яснювальної роботи серед депутатів сільських, селищних рад щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів відповідно до Закону України ,,Про запобігання корупції” (у травні на нараді з сільськими, селищними головами).

  Розпорядженнями голови райдержадміністрації від 18 червня 2013 року №191 та від 23 червня 2016 року № 386 затверджені план заходів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів державних службовців та врегулювання у разі його виникнення, а також план заходів запобігання та протидії корупції Чернігівської районної державної адміністрації, про виконання яких виконавці щоквартально інформують райдержадміністрацію.

  Забезпечено невідкладний розгляд звернень підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців і громадян щодо фактів корупції. За звітний період до райдержадміністрації не надходили вищевказані звернення.

  У межах реалізації превентивних заходів, спрямованих на попередження корупційних проявів на державній службі, значна увага приділялась питанням ґрунтовного вивчення державними службовцями органів виконавчої влади діючого антикорупційного законодавства України.

  Організовано роботу щодо запобігання конфлікту інтересів державних службовців, в тому числі під час розгляду звернень громадян, юридичних та фізичних осіб.

  Проводиться роз’яснювальна робота серед працівників райдержадміністрації щодо безумовного виконання вимог статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» в частині забезпечення невідкладного повідомлення безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів у разі його виникнення. Особи, які призначаються на відповідні посади, попереджаються про їх обов’язкове повідомлення щодо близьких осіб, які працюють в одній сфері та можуть бути в безпосередньому підпорядкуванні, а у разі виникнення відповідних обставин - негайного вжиття заходів щодо їх усунення.

  Проведено підготовчу роботу до здійснення заходів із врегулювання конфлікту інтересів шляхом:

  - застосування зовнішнього контролю за виконанням завдання (видано п’ять розпоряджень голови райдержадміністрації);

  - переведення особи на іншу посаду (видано розпорядження голови райдержадміністрації).

  Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, попереджаються про встановлені законодавством обмеження, які пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням.

  У районній державній адміністрації проводиться перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади». Зазначена перевірка проводиться у відношенні новопризначених осіб та завершується у відношенні працівників районної державної адміністрації, які не проходили раніше цю перевірку.

  При прийомі на державну службу дотримуються умови конкурсного відбору, одним із критеріїв оцінювання при цьому є знання антикорупційного законодавства, а також проводиться бесіда з кандидатами з питань службової діяльності.

  Важливим аспектом роботи в напрямку профілактики та запобігання корупції є заходи, спрямовані на покращення якості підбору претендентів на посади державних службовців. У значній мірі цьому сприяє забезпечення якісного проведення спеціальної перевірки. Всі особи, які претендували на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави, успішно пройшли дану перевірку.

  Претендентів на посади державних службовців, в обов’язковому порядку, ознайомлюють з Попередженням про встановлені законодавством України обмеження для державних службовців та із Загальними правилами поведінки державного службовця.

  Керівникам установ, управлінь та відділів райдержадміністрації, сільським, селищним головам направлено до відома та виконання постанову Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 року №1072 “Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення”.

  Працівники райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування постійно проходять навчання та перепідготовку в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації. У 2016 році пройшли навчання 42 державних службовців та 74 посадових осіб місцевого самоврядування за програмою тематичного короткотермінового семінару. Крім того, сім державних службовців райдержадміністрації та три посадові особи місцевого самоврядування успішно пройшли дистанційне навчання тематичного семінару «Забезпечення ефективності запобігання та протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування».

  Вжиті заходи щодо вчасного подання державними службовцями райдержадміністрації декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.

  На виконання Закону України «Про адміністративні послуги», доручень Президента, уряду України та обласної державної адміністрації працює Центр надання адміністративних послуг. Зазначена робота дозволяє зменшити кількість безпосередніх контактів юридичних та фізичних осіб з посадовцями, що, в свою чергу, сприяє зменшенню можливості виникнення конфлікту інтересів та, в кінцевому варіанті, значному зниженню корупційних ризиків у сфері дозвільних процедур.

  З метою здійснення дієвого контролю за фактами порушень антикорупційного законодавства в райдержадміністрації запроваджено банк даних про державних службовців, притягнутих до адміністративної відповідальності за вказане правопорушення. Протягом І півріччя 2016 року до райдержадміністрації не надходила інформація про факти притягнення посадових осіб райдержадміністрації до адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні діяння.

  У 2016 році уповноваженими суб’єктами складено 8 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією (2 – Чернігівською місцевою прокуратурою) відносно депутатів Ладинської, Боромиківської, Новобілоуської, Киїнської сільських рад та Седнівської селищної ради, а також секретаря Кархівської сільської ради та 2 депутатів Чернігівської районної ради у зв’язку з неповідомленням про наявний конфлікт інтересів при прийнятті відповідних рішень.

  На офіційному веб-сайті райдержадміністрації систематично оновлюються антикорупційні матеріали рубрики “Запобігання проявам корупції”. Для забезпечення інформаційного зв’язку з громадянами у питаннях діяльності органів влади щодо боротьби з корупцією з керівництвом району забезпечений прямий телефонний зв'язок та проводяться “гарячі лінії”.

  У районі проводиться робота, спрямована на формування у мешканців району негативного ставлення до фактів корупції, підвищення їх громадської свідомості та активності у протидії корупції. При райдержадміністрації створена Громадська рада, до компетенції якої входить обговорення проектів рішень, розпоряджень та програм районної ради та райдержадміністрації.

  Здійснюються заходи із запровадження електронного цифрового підпису для зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з державними службовцями. У райдержадміністрації функціонує система електронного документообігу. Поряд з цим, райдержадміністрацією впроваджено реєстрацію власних рішень у зазначеній вище системі. Розпорядження, видані головою райдержадміністрації, реєструються загальним відділом в системі електронного документообігу з подальшим їх опублікуванням на сайті райдержадміністрації для ознайомлення громадськості з ними.

  На веб-сайті райдержадміністрації запроваджена рубрика «Консультації з громадськістю», на якій проводяться громадські обговорення та консультації.

  З метою виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 року №547 «Про питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», продовжується практика винесення на розгляд громадськості проектів регуляторних актів райдержадміністрації та оприлюднення розпоряджень голови райдержадміністрації, планів роботи райдержадміністрації на тиждень, місяць, квартал, рік.

  На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в районній державній адміністрації забезпечено:

  - доступ запитувачів до публічної інформації в районній державній адміністрації відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 16.05.2013 року № 251 «Про доступ до публічної інформації»;

  - виконання районною державною адміністрацією обов’язків розпорядника інформації, передбачених Законом України, ведення єдиної системи обліку документів, що містять публічну інформацію і знаходяться у володінні районної державної адміністрації, та запитів на публічну інформацію;

  - направлення запитів на публічну інформацію належному розпорядникові відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації »;

  - надання консультацій та роз’яснень запитувачам публічної інформації.

  На офіційному веб-сайті райдержадміністрації існує окрема вкладка під назвою «Доступ до публічної інформації», де всі бажаючі можуть ознайомитись з порядком доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація, формою запиту на отримання публічної інформації, системою обліку документів, які містять публічну інформацію, та переліком відомостей, що становить службову інформацію.

  Щомісячно на офіційному веб-сайті райдержадміністрації публікується інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Чернігівській райдержадміністрації. Запроваджено проведення внутрішніх навчань з питань запобігання і протидії проявам корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також забезпечено ґрунтовне вивчення положень Закону України “Про запобігання корупції”.

  Проводиться інформаційно-роз`яснювальна робота, спрямована на підвищення рівня знань населення щодо ролі інститутів громадянського суспільства в протидії корупції.

  На веб-сайті райдержадміністрації та сторінках районної газети “Наш край” друкуються матеріали щодо прав громадян, механізмів їх реалізації в державних установах, пропагуються національні та загальнодуховні цінності. Крім того, на веб-сайті райдержадміністрації розміщене соціологічне опитування: “Що на вашу думку породжує хабарництво?”.

  До уваги респондентів пропонуються наступні варіанти відповідей:

  - низька зарплата працівників держустанов;

  - безкарність;

  - недостатня оперативність правоохоронних органів;

  - відсутність гласності в роботі, недосконале законодавство.

  За результатами опитування 50% респондентів вважають головною причиною хабарництва низьку заробітну плату працівників держустанов, 32% - безкарність, 13% - відсутність гласності в роботі, недосконале законодавство та 5% - недостатня оперативність правоохоронних органів.

  З метою створення дієвої співпраці з громадськістю, в районній газеті «Наш край» друкувалися графіки прийому громадян керівництвом Чернігівського РВП ЧВП ГУ Національної поліції в Чернігівській області та графік прийому громадян в населених пунктах дільничними інспекторами поліції. Для підвищення рівня правової освіти в газеті «Наш край» систематично друкуються роз’яснення норм діючого законодавства та застереження громадян.

  Назад  21 Травня 2017 10:00
  Жалобний захід із вшанування пам’яті жертв політичних репресій біля пам’ятного знака на території Халявинської сільської ради Чернігівського району (20-ий кілометр Гомельського шосе). Початок о 10:00.

  28 Квітня 2017 09:30
  27 Квітня 2017 15:00
  27 Квітня 2017 10:00
  26 Квітня 2017 12:00
  26 Квітня 2017 10:00
  25 Квітня 2017 11:00
  24 Квітня 2017 11:00
  24 Квітня 2017 09:00
  10 Березня 2017 13:00
  09 Березня 2017 11:00
  09 Березня 2017 10:00

  Що на Вашу думку породжує хабарництво?