Чернігівська райдержадміністрація
Ріпкинський район Городнянський район Щорський район Корюківський район Семенівський район Новгород-Сіверський район Чернігівський район Куликівський район Менський район Сосницький район Коропський район Козелецький район Носівський район Ніжинський район Борзнянський район Бахмацький район Бобровицький район Талалаївський район Прилуцький район Срібнянський район Варвинський район
Анонси     Про стан виконання плану заходів щодо запобігання проявам корупції

     Назад

     А Н А Л І З стану виконання державними службовцями райдержадміністрації та посадовими особами органів місцевого самоврядування вимог антикорупційного законодавства та проведену роботу щодо запобігання і протидії корупції у 2016 році

     На виконання законів України ,,Про запобігання корупції”, ,,Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки”, Указу Президента України від 23 квітня 2013 року № 229/2013 „Про План заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012–2020 роки” та інших нормативно-правових актів райдержадміністрацією організована і здійснювалася робота в напрямку запобігання корупції.

     Проведений аналіз стану виконання державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами органів місцевого самоврядування району вимог антикорупційного законодавства у 2015 році. Аналітична інформація з рекомендаціями щодо покращення цього напрямку роботи доводиться до посадових осіб на відповідних нарадах та навчаннях в райдержадміністрації.

     Реалізація положень зазначених нормативно-правових актів, з урахуванням особливостей та умов району, відбулася за рахунок розробки та видання низки розпоряджень районної державної адміністрації.

     Для здійснення заходів у межах і формах, визначених чинним законодавством, запобігання корупції у районній державній адміністрації розпорядженням голови райдержадміністрації від 18 квітня 2016 року № 51-к «Про реалізацію завдань щодо запобігання корупції» визначена особа з питань запобігання та виявлення корупції. Чернігівській районній раді, сільським, селищним радам рекомендовано визначити відповідну уповноважену особу в органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності.

     Запроваджений обов’язковий періодичний розгляд на колегії, нарадах, навчаннях апарату райдержадміністрації, семінарах сільських, селищних голів, у державних установах та організаціях, де працюють державні службовці, питань комплексного виконання антикорупційного законодавства, законодавства про державну службу, заходів щодо запобігання проявам корупції та реагування на них.

     Питання стану виконання посадовими особами вимог антикорупційного законодавства та проведену роботу щодо запобігання і протидії корупції в районі розглянуто на розширеному засіданні Колегії районної державної адміністрації у вересні 2016 року. За результатами Колегії прийняті відповідні рішення.

     Видано розпорядження голови райдержадміністрації голови районної державної адміністрації від 26 березня 2015 року № 113 «Про стан роботи щодо запобігання корупції».

     Стан виконання державними службовцями вимог антикорупційного законодавства, заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та правила етичної поведінки державних службовців (березень), про запобігання та регулювання конфлікту інтересів (грудень) розглянуті на навчанні апарату райдержадміністрації.

     Поряд з цим, на навчанні апарату райдержадміністрації 22.09.2016 р. за участю фахівців облдержадміністрації розглянуто питання порядку заповнення електронної декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

     Крім того, питання вжиття заходів та проведення роз’яснювальної роботи серед депутатів сільських, селищних рад щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів відповідно до Закону України ,,Про запобігання корупції” розглянуто у травні на нараді з сільськими, селищними головами. На загальних зборах місцевої асоціації рад Чернігівського району (вересень) розглянуто питання про дотримання вимог антикорупційного законодавства у діяльності органів місцевого самоврядування.

     Вжиті заходи щодо вчасного подання визначеними законодавством державними службовцями райдержадміністрації декларацій (в тому числі електронних декларацій) про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. Одна особа, яка звільнилася з відповідної посади в райдержадміністрації, не подала електронної декларації, хоча своєчасно була попереджена про необхідність виконання вимог чинного законодавства. Поряд з цим, про факт неподання даною особою електронної декларації повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції.

     Розпорядженнями голови райдержадміністрації від 18 червня 2013 року №191 та від 23 червня 2016 року № 386 затверджені план заходів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів державних службовців та врегулювання у разі його виникнення, а також план заходів запобігання та протидії корупції Чернігівської районної державної адміністрації, про виконання яких виконавці щоквартально інформують райдержадміністрацію.

     Забезпечено невідкладний розгляд звернень підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців і громадян щодо фактів корупції. За звітний період до райдержадміністрації не надходили вищевказані звернення.

     У межах реалізації превентивних заходів, спрямованих на попередження корупційних проявів на державній службі, значна увага приділялась питанням ґрунтовного вивчення державними службовцями органів виконавчої влади діючого антикорупційного законодавства України.

     Організовано роботу щодо запобігання конфлікту інтересів державних службовців, в тому числі під час розгляду звернень громадян, юридичних та фізичних осіб.

     Проводиться роз’яснювальна робота серед працівників райдержадміністрації щодо безумовного виконання вимог статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» в частині забезпечення невідкладного повідомлення безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів у разі його виникнення. Особи, які призначаються на відповідні посади, попереджаються про їх обов’язкове повідомлення щодо близьких осіб, які працюють в одній сфері та можуть бути в безпосередньому підпорядкуванні, а у разі виникнення відповідних обставин - негайного вжиття заходів щодо їх усунення.

     Проведено підготовчу роботу до здійснення заходів із врегулювання конфлікту інтересів шляхом:

     - застосування зовнішнього контролю за виконанням завдання (видано два розпорядження голови райдержадміністрації).

     Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, попереджаються про встановлені законодавством обмеження, які пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням.

     У районній державній адміністрації проводиться перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади». Зазначена перевірка проводиться у відношенні новопризначених осіб та завершується у відношенні працівників районної державної адміністрації, які не проходили раніше цю перевірку.

     При прийомі на державну службу дотримуються умови конкурсного відбору, одним із критеріїв оцінювання при цьому є знання антикорупційного законодавства, а також проводиться бесіда з кандидатами з питань службової діяльності.

     Претендентів на посади державних службовців, в обов’язковому порядку, ознайомлюють з Попередженням про встановлені законодавством України обмеження для державних службовців та із Загальними правилами поведінки державного службовця.

     Керівникам установ, управлінь та відділів райдержадміністрації, сільським, селищним головам направлено до відома та виконання постанову Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 року №1072 “Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення”.

     Працівники райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування постійно проходять навчання та перепідготовку в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації. Дванадцять державних службовців райдержадміністрації та три посадові особи місцевого самоврядування успішно пройшли дистанційне навчання тематичного семінару «Забезпечення ефективності запобігання та протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування».

     На виконання Закону України «Про адміністративні послуги», доручень Президента, уряду України та обласної державної адміністрації працює Центр надання адміністративних послуг. Зазначена робота дозволяє зменшити кількість безпосередніх контактів юридичних та фізичних осіб з посадовцями, що, в свою чергу, сприяє зменшенню можливості виникнення конфлікту інтересів та, в кінцевому варіанті, значному зниженню корупційних ризиків у сфері дозвільних процедур.

     З метою здійснення дієвого контролю за фактами порушень антикорупційного законодавства в райдержадміністрації запроваджено банк даних про державних службовців, притягнутих до адміністративної відповідальності за вказане правопорушення. Протягом 2016 року до райдержадміністрації не надходила інформація про факти притягнення посадових осіб райдержадміністрації до адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні діяння.

     На офіційному веб-сайті райдержадміністрації систематично оновлюються антикорупційні матеріали рубрики “Запобігання проявам корупції”. Для забезпечення інформаційного зв’язку з громадянами у питаннях діяльності органів влади щодо боротьби з корупцією з керівництвом району забезпечений прямий телефонний зв'язок та проводяться “гарячі лінії”.

     У районі проводиться робота, спрямована на формування у мешканців району негативного ставлення до фактів корупції, підвищення їх громадської свідомості та активності у протидії корупції. При райдержадміністрації створена Громадська рада, до компетенції якої входить обговорення проектів рішень, розпоряджень та програм районної ради та райдержадміністрації.

     Здійснюються заходи із запровадження електронного цифрового підпису для зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з державними службовцями. У райдержадміністрації функціонує система електронного документообігу. Поряд з цим, райдержадміністрацією впроваджено реєстрацію власних рішень у зазначеній вище системі. Розпорядження, видані головою райдержадміністрації, реєструються загальним відділом в системі електронного документообігу з подальшим їх опублікуванням на сайті райдержадміністрації для ознайомлення громадськості з ними.

     На веб-сайті райдержадміністрації запроваджена рубрика «Консультації з громадськістю», на якій проводяться громадські обговорення та консультації.

     З метою виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 року №547 «Про питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», продовжується практика винесення на розгляд громадськості проектів регуляторних актів райдержадміністрації та оприлюднення розпоряджень голови райдержадміністрації, планів роботи райдержадміністрації на тиждень, місяць, квартал, рік.

     На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в районній державній адміністрації забезпечено:

     - доступ запитувачів до публічної інформації в районній державній адміністрації відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 16.05.2013 року № 251 «Про доступ до публічної інформації»;

     - виконання районною державною адміністрацією обов’язків розпорядника інформації, передбачених Законом України, ведення єдиної системи обліку документів, що містять публічну інформацію і знаходяться у володінні районної державної адміністрації, та запитів на публічну інформацію;

     - направлення запитів на публічну інформацію належному розпорядникові відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

     - надання консультацій та роз’яснень запитувачам публічної інформації.

     На офіційному веб-сайті райдержадміністрації існує окрема вкладка під назвою «Доступ до публічної інформації», де всі бажаючі можуть ознайомитись з порядком доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація, формою запиту на отримання публічної інформації, системою обліку документів, які містять публічну інформацію, та переліком відомостей, що становить службову інформацію.

     Щомісячно на офіційному веб-сайті райдержадміністрації публікується інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Чернігівській райдержадміністрації.

     Запроваджено проведення внутрішніх навчань з питань запобігання і протидії проявам корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також забезпечено ґрунтовне вивчення положень Закону України “Про запобігання корупції”.

     Проводиться інформаційно-роз`яснювальна робота, спрямована на підвищення рівня знань населення щодо ролі інститутів громадянського суспільства в протидії корупції.

     На веб-сайті райдержадміністрації та сторінках районної газети “Наш край” друкуються матеріали щодо прав громадян, механізмів їх реалізації в державних установах, пропагуються національні та загальнодуховні цінності. Крім того, на веб-сайті райдержадміністрації розміщене соціологічне опитування: “Що на вашу думку породжує хабарництво?”.

     До уваги респондентів пропонуються наступні варіанти відповідей:

     - низька зарплата працівників держустанов;

     - безкарність;

     - недостатня оперативність правоохоронних органів;

     - відсутність гласності в роботі, недосконале законодавство.

     За результатами опитування 50% респондентів вважають головною причиною хабарництва низьку заробітну плату працівників держустанов, 32% - безкарність, 13% - відсутність гласності в роботі, недосконале законодавство та 5% - недостатня оперативність правоохоронних органів.

     З метою створення дієвої співпраці з громадськістю, в районній газеті «Наш край» друкувалися графіки прийому громадян керівництвом Чернігівського РВП ЧВП ГУ Національної поліції в Чернігівській області та графік прийому громадян в населених пунктах дільничними інспекторами поліції. Для підвищення рівня правової освіти в газеті «Наш край» систематично друкуються роз’яснення норм діючого законодавства та застереження громадян.

     Назад


     Що на Вашу думку породжує хабарництво?