Чернігівська райдержадміністрація
Ріпкинський район Городнянський район Щорський район Корюківський район Семенівський район Новгород-Сіверський район Чернігівський район Куликівський район Менський район Сосницький район Коропський район Козелецький район Носівський район Ніжинський район Борзнянський район Бахмацький район Бобровицький район Талалаївський район Прилуцький район Срібнянський район Варвинський район
Анонси
      Голова РДА

      Назад

      19 Грудня 2012 13:17
      Голова райдержадміністрації

      Корж Віктор Борисович

      Згідно з розпорядженням Президента України № 504/2015-рп від 28 квітня призначений головою Чернігівської районної державної адміністрації.

      Народився 16 вересня 1958 року в с. Пальчики Бахмацького району Чернігівської області, громадянин України.

      У 1984 році закінчив Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства за спеціальністю «Механізація сільського господарства».

      Трудову діяльність розпочав у 1984 році головним інженером колгоспу «Ленінський шлях» с.В.Вісь Ріпкинського району. У березні 1989 року був обраний головою колгоспу «Дніпро» с.Лопатні Ріпкинського району. З 1992 по 1997 роки працював директором районного підприємства «Райагротехсервіс».

      З січня 1997 по травень 1998 року призначений на посаду першого заступника голови Ріпкинської райдержадміністрації.

      У 1998 році був обраний головою Ріпкинської районної ради, де пропрацював до червня 2001 року.

      З 2001 по 2003 рік працював головою Ріпкинської райдержадміністрації.

      З 2003 по 2006 рік був обраний головою Ріпкинської районної ради. У період роботи навчався в Національній академії державного управління при Президентові України на факультеті вищих керівних кадрів за спеціальністю «Державне управління».

      З 2008 по 2011 рік працював начальником Територіального управління Головавтотрансінспекції у Чернігівській області.


      *****

      Голова Чернігівської районної державної адміністрації

      Відповідно до Конституції України, Закону України „Про місцеві державні адміністрації” очолює Чернігівську районну державну адміністрацію, формує і здійснює керівництво її діяльністю, забезпечує виконання покладених на адміністрацію завдань і здійснення нею своїх повноважень.

      Забезпечує на території району дотримання Конституції України, законів України, виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

      Представляє Чернігівську районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

      Інформує Чернігівську обласну державну адміністрацію та щорічно звітує про виконання районною державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище району.

      Забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з Чернігівською обласною державною адміністрацією у процесі поточної діяльності.

      Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступника голови, керівника апарату та заступника керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації відповідно до статей 10 та 11 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”.

      Призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурних підрозділів районної державної адміністрації, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує та притягує їх до дисциплінарної відповідальності або визначає механізм реалізації вказаних повноважень.

      Виконує повноваження керівника державної служби, передбачені частиною 2 статті 17 Закону України «Про державну службу» в Чернігівській районній державній адміністрації та її структурних підрозділах, що є юридичними особами публічного права.

      Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших збройних формувань України.

      У межах затверджених бюджетів виступає розпорядником коштів Чернігівської районної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

      Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на Чернігівську районну державну адміністрацію.

      Утворює для сприяння здійсненню повноважень Чернігівської районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

      Забезпечує реалізацію повноважень місцевого самоврядування, які делегуються Чернігівській районній державній адміністрації Чернігівською районною радою, а також інших наданих повноважень.

      Звітує перед Чернігівською районною радою з питань виконання програм соціально-економічного розвитку території, бюджету та делегованих повноважень.

      Здійснює безпосереднє керівництво правовим забезпеченням діяльності районної державної адміністрації, реалізацію заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації на території району.

      Забезпечує виконання завдань територіальної оборони, контролює здійснення та уточнення документів плану територіальної оборони району, є начальником району територіальної оборони.

      Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці.

      Координує діяльність першого заступника, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, районних установ та організацій, виконавчих комітетів сільських, селищних рад, взаємодіє з органами влади і управліннями вищого рівня.

      Координує роботу фінансового управління районної державної адміністрації та начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату - головного бухгалтера районної державної адміністрації з питань дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.

      Спрямовує та координує діяльність відділу управління персоналом апарату, з питань правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації та відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації з питань запобігання і виявлення корупції.

      Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

      Координує та сприяє роботі в районі установ: Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, Управління Служби безпеки України в Чернігівській області, об’єднаного міського військового комісаріату.

      Забезпечує взаємодію з органами судової влади, прокуратури та військовими частинами, дислокованими на території району.

      Забезпечує виконання обов'язків за міжнародними договорами України на території району.

      Назад


      Що на Вашу думку породжує хабарництво?