Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://chadm.cg.gov.ua/old

20 січня 2017

Ініціативна група з підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Чернігівській районній державній адміністрації повідомляє, що установчі збори з формування нового складу Громадської ради при Чернігівській райдержадміністрації відбудуться 06 березня 2017 року.

Початок реєстрації: о 14:30 год. При собі мати паспорт громадянина України або інший документ, що засвідчує особу.

Початок засідання: о 15:00 год.

Місце проведення: м. Чернігів, вул. Шевченка, 48, мала зала Чернігівської райдержадміністрації.

Ініціативна група з підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Чернігівській районній державній адміністрації надає для ознайомлення список учасників установчих зборів, кандидатів до нового складу Громадської ради при Чернігівській райдержадміністрації, інформації про результати діяльності інститутів громадянського суспільства, які делегували своїх представників для участі в установчих зборах та біографічна довідки кандидатів.

Також зазначаємо, що всі документи, подані кандидатами, відповідають чинному законодавству, відмов не було.

№ з/п ПІБ Інститут Громадянського Суспільства Інформація про результати діяльності Біографічна довідка
1 Седячко Валентина Миколаївна ГО "Нові перспективи природно-заповідальних територій Чернігівщини" Читати Читати
2 Надирова Наталія Гаврилівна ГО "Академія розвитку" Читати Читати сторінки 1,2
3 Мамчич Олена Борисівна Чернігівський обласний осередок Всеукраїнської творчої спілки "Конгрес літераторів України" Читати Читати
4 Чубич Володимир Миколайович Чернігівський районний благодійний фонд "Милосердя" Читати Читати
5 Мітус Наталія Володимирівна ГО "Центр матері за відродження суспільства" Читати сторінки 1,2 Читати
6 Проскуріна Наталія Павлівна ГО "Чернігівська Дія" Читати Читати
7 Шегеда Сергій Васильович Чернігівська районна організація ветеранів України Читати Читати
8 Веремій Євген Петрович Чернігівська Місцева Благодійна Установа "Спасіння" Читати сторірки 1,2 Читати
9 Мілінін Валерій Станіславович Незалежна Релігійна Громада Харизматичної Християнської Церкви (Повного Євангелія) "Спасіння" Читати Читати
10 Коваль Анатолій Федорович Товариство "Чернігівське земляцтво в м.Києві" Читати сторінки 1,234 Читати
Ініціативна група

--------------------------

Розпочато роботу по створенню Громадської ради при РДА нової каденції Чернігівською райдержадміністрацією затверджено склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів нового складу Громадської ради при РДА.

До складу ініціативної групи ввійшло 6 осіб, з яких 5 осіб представники діючої Громадської ради та 1 — представник сектору інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату РДА.

18 січня 2017 року відбулось перше засідання ініціативної групи, на якому розглянуті наступні питання:

- повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів,

- вимоги до членства в громадській раді відповідно до Типового положення,

- порядок подання заяв для участі в установчих зборах,

- відомості про склад ініціативної групи,

- інформацію щодо відповідальної особи (прізвище, ім’я, електронна адреса та номер телефону).

Таким чином, установчі збори по формуванню нового складу Громадської ради при Чернігівській райдержадміністрації відбудуться 06 березня 2017 року, початок о 15:00 год. Початок реєстрації: о 14:30 год.

Місце проведення: м. Чернігів, вул. Шевченка, 48, мала зала (І поверх).

До участі у зборах запрошуються інститути громадянського суспільства (представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України).

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

Для участі в установчих зборах до Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Чернігівській райдержадміністрації (далі — Ініціативна група) подається Заява, підписана керівником інституту громадянського суспільства з додатками.

До заяви додаються:

1. Рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.(завантажити)

2. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації.(завантажити)

3. Копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку.

4. Інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних.(завантажити )

5. Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності). Відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.(завантажити)

6. Витяг із Статуту ІГС із зазначенням мети та напряму діяльності.

Вимоги до поданих документів:

- на кожній сторінці документу, що є копією (витяг зі Статуту та Виписка з єдиного державного реєстру), має бути зхазначено: "З оригіналом вірно" - підпис і посада особи, що завірила документ, печатка організації та дата завірення;

- на бланку подається Заява та Інформація про діяльність організації;

- біографічна довідка підписується керівником організації, що делегує свого представника та скріплюється печаткою.

Також електронною поштою одним файлом, названим за прізвищем кандидата, на адресу vvp-chern@ukr.net надсилається інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства за останній рік і біографічна довідка делегованого ним представника.

Документи від ІГС приймаються з 19 січня 2017 року (крім вихідних та святкових днів) з 9:00 до 17:00 за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 48 (приміщення Чернігівської районної державної адміністрації, каб. 212).

Відповідальна особа за прийом та зберігання документів від ІГС — Юркова Олена Володимирівна, завідувач сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.

E-mail: vvp-chern@ukr.net.

Телефони для довідок: (04622) 3-26-25.

За 30 календарних днів до проведення установчих зборів, а саме 01 лютого 2017 року о 17:00 год., приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється. Датою подання пакету документів (паперового варіанту) для участі в установчих зборах є дата їх надходження до Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Чернігівській райдержадміністрації.

На підставі поданих заяв Ініціативна група складає список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику інституту громадського суспільства в участі в установчих зборах є:

• невідповідність документів, поданих інститутом громадського суспільства, вимогам Типового положення;

• неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим Типовим положенням, у строк, визначений Типовим положенням;

• невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 Типового положення;

• недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

• відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання Ініціативній групі офіційного листа;

• перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Зауважимо, що всі матеріали, підготовлені ініціативною групою, погоджуються з органом виконавчої влади.

Зі складом ініціативної групи з підготовки установчих зборів нового складу Громадської ради при Чернігівській РДА можна ознайомитися тут.

Сектор інформаційної діяльності та зв'язків
з громадськістю апарату Чернігівської РДА