20 січня 2017

Розпочато роботу по створенню Громадської ради при РДА нової каденції. Чернігівською райдержадміністрацією затверджено склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів нового складу Громадської ради при РДА.

До складу ініціативної групи ввійшло 5 осіб, з яких 4 особи представники діючої Громадської ради та 1 — представник сектору організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату РДА.

14 лютого 2019 року відбулось перше засідання ініціативної групи, на якому розглянуті наступні питання:

- повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів,

- вимоги до членства в громадській раді відповідно до Типового положення,

- порядок подання заяв для участі в установчих зборах,

- відомості про склад ініціативної групи,

- інформацію щодо відповідальної особи (прізвище, ім’я, електронна адреса та номер телефону).

Таким чином, установчі збори по формуванню нового складу Громадської ради при Чернігівській райдержадміністрації відбудуться 04 квітня 2019 року, початок о 15:00 год. Початок реєстрації: о 14:30 год.

Місце проведення: м. Чернігів, вул. Шевченка, 48, мала зала (І поверх).

До участі у зборах запрошуються інститути громадянського суспільства (представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України).

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

Для участі в установчих зборах до Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Чернігівській райдержадміністрації (далі — Ініціативна група) подається Заява, підписана керівником інституту громадянського суспільства з додатками.

До заяви додаються:

1. Рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.(завантажити)

2. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації.(завантажити)

3. Копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку.

4. Інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних.(завантажити )

5. Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності). Відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.(завантажити)

6. Витяг із Статуту ІГС із зазначенням мети та напряму діяльності.

Вимоги до поданих документів:

- на кожній сторінці документу, що є копією (витяг зі Статуту та Виписка з єдиного державного реєстру), має бути зхазначено: "З оригіналом вірно" - підпис і посада особи, що завірила документ, печатка організації та дата завірення;

- на бланку подається Заява та Інформація про діяльність організації;

- біографічна довідка підписується керівником організації, що делегує свого представника та скріплюється печаткою.

Також електронною поштою одним файлом, названим за прізвищем кандидата, на адресу vvp-chern@ukr.net надсилається інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства за останній рік і біографічна довідка делегованого ним представника.

Документи від ІГС приймаються з 15 лютого 2019 року (крім вихідних та святкових днів) з 8:00 до 17:00 за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 48 (приміщення Чернігівської районної державної адміністрації, каб. 212).

Відповідальна особа за прийом та зберігання документів від ІГС — Юркова Олена Володимирівна, головний спеціаліст сектору організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.

E-mail: vvp-chern@ukr.net.

Телефони для довідок: (04622) 3-26-25.

За 30 календарних днів до проведення установчих зборів, а саме 30 березня 2019 року о 17:00 год., приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється. Датою подання пакету документів (паперового варіанту) для участі в установчих зборах є дата їх надходження до Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Чернігівській райдержадміністрації.

На підставі поданих заяв Ініціативна група складає список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику інституту громадського суспільства в участі в установчих зборах є:

• невідповідність документів, поданих інститутом громадського суспільства, вимогам Типового положення;

• неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим Типовим положенням, у строк, визначений Типовим положенням;

• невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 Типового положення;

• недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

• відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання Ініціативній групі офіційного листа;

• перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Зауважимо, що всі матеріали, підготовлені ініціативною групою, погоджуються з органом виконавчої влади.

Зі складом ініціативної групи з підготовки установчих зборів нового складу Громадської ради при Чернігівській РДА можна ознайомитися тут

Сектор інформаційної діяльності та зв'язків
з громадськістю апарату Чернігівської РДА

Список учасників установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради 

при райдержадміністрації

 

№ з/п ПІБ Назва ІГС
1 Ганіч Олександр Володимирович Чернігівська районна організація Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України;
2 Ерліх Надія Анатоліївна Релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату;
3 Ільчук Тетяна Петрівна Чернігівська районна організація ветеранів України;
4 Коса Наталія Семенівна Чернігівська районна профспілкова організація працівників культури України;
5 Мамчич Олена Борисівна Чернігівський обласний осередок Всеукраїнської творчої спілки "Конгрес літераторів України"
6 Рябко Микола Андрійович Профспілкова організація працівників охорони здоров'я КЛПЗ "Чернігівська ЦРЛ";
7 Чубич Володимир Миколайович Чернігівський районний благодійний фонд "Милосердя"; 
8 Юрченко Лариса Михайлівна ГО "Спілка жінок Чернігівщини".