Чернігівська райдержадміністрація
Ріпкинський район Городнянський район Щорський район Корюківський район Семенівський район Новгород-Сіверський район Чернігівський район Куликівський район Менський район Сосницький район Коропський район Козелецький район Носівський район Ніжинський район Борзнянський район Бахмацький район Бобровицький район Талалаївський район Прилуцький район Срібнянський район Варвинський район
Анонси  План заходів запобігання та протидії корупції Чернігівської РДА

  Назад


  Розпорядження голови Чернігівської РДА від 23.06.2016 №386 "Про план заходів запобігання та протидії корупції Чернігівської районної державної адміністрації


  План заходів запобігання та протидії корупції Чернігівської районної державної адміністрації


  Про стан виконання план заходів запобігання та протидії корупції Чернігівської районної державної адміністрації у 2016 році

  З метою належної реалізації антикорупційної політики, визначеної законами України «Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки» та виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 03 червня 2016 р. № 306 «Про антикорупційну програму в обласній державній адміністрації» районною державною адміністрацією проводиться робота з даного питання.

  Розпорядженням голови райдержадміністрації від 23 червня 2016 року № 386 “Про план заходів запобігання та протидії корупції Чернігівської районної державної адміністрації” затверджені відповідні заходи, про виконання яких виконавці щоквартально інформують райдержадміністрацію.

  Для запобігання корупції у районній державній адміністрації розпорядженням голови райдержадміністрації від 18 квітня 2016 року № 51-к визначена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

  Запроваджений обов’язковий періодичний розгляд на колегії, нарадах, навчаннях апарату райдержадміністрації питань комплексного виконання антикорупційного законодавства, законодавства про державну службу, заходів щодо запобігання проявам корупції та реагування на них.

  Питання стану виконання посадовими особами вимог антикорупційного законодавства та проведену роботу щодо запобігання і протидії корупції в районі розглянуто на розширеному засіданні Колегії районної державної адміністрації у вересні 2016 року. За результатами Колегії прийняті відповідні рішення.

  Питання стану виконання державними службовцями вимог антикорупційного законодавства, заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та правила етичної поведінки державних службовців (березень), про запобігання та регулювання конфлікту інтересів (грудень) розглянуті на навчанні апарату райдержадміністрації.

  Поряд з цим, на навчанні апарату райдержадміністрації 22.09.2016 р. за участю фахівців облдержадміністрації розглянуто питання порядку заповнення електронної декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

  Вжиті заходи щодо вчасного подання визначеними законодавством державними службовцями райдержадміністрації електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. Одна особа, яка звільнилася з відповідної посади в райдержадміністрації, не подала електронної декларації, хоча своєчасно була попереджена про необхідність виконання вимог чинного законодавства. Поряд з цим, про факт неподання даною особою електронної декларації повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції.

  Проводиться роз’яснювальна робота серед працівників райдержадміністрації щодо безумовного виконання вимог статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» в частині забезпечення невідкладного повідомлення безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів у разі його виникнення. Особи, які призначаються на відповідні посади, попереджаються про їх обов’язкове повідомлення щодо близьких осіб, які працюють в одній сфері та можуть бути в безпосередньому підпорядкуванні, а у разі виникнення відповідних обставин негайного вжиття заходів щодо їх усунення.

  Проведено підготовчу роботу до здійснення заходів із врегулювання конфлікту інтересів шляхом:

  - застосування зовнішнього контролю за виконанням завдання (видано два розпорядження голови райдержадміністрації).

  Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, попереджаються про встановлення законодавством заборон і обмежень, які пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, ознайомлюють із правилами етичної поведінки державного службовця.

  При прийомі на державну службу дотримуються умови конкурсного відбору, одним із критеріїв оцінювання при цьому є знання антикорупційного законодавства, а також проводиться бесіда з кандидатами з питань службової діяльності.

  З метою виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 року №547 «Про питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», продовжується практика винесення на розгляд громадськості проектів регуляторних актів райдержадміністрації та оприлюднення розпоряджень голови райдержадміністрації, планів роботи райдержадміністрації на тиждень, місяць, квартал, рік.

  На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в районній державній адміністрації забезпечено:

  - доступ запитувачів до публічної інформації в районній державній адміністрації відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 16.05.2013 року № 251 «Про доступ до публічної інформації»;

  - виконання районною державною адміністрацією обов’язків розпорядника інформації, передбачених Законом України - ведення єдиної системи обліку документів, що містять публічну інформацію і знаходяться у володінні районної державної адміністрації, та запитів на публічну інформацію;

  - направлення запитів на публічну інформацію належному розпорядникові відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації »;

  - надання консультацій та роз’яснень запитувачам публічної інформації.

  На офіційному веб-сайті райдержадміністрації існує окрема вкладка під назвою «Доступ до публічної інформації», де всі бажаючі можуть ознайомитись з порядком доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація, формою запиту на отримання публічної інформації, системою обліку документів, які містять публічну інформацію та переліком відомостей, що становить службову інформацію.

  Щомісячно готується аналітична інформація та статистична звітність стосовно опрацювання запитів на публічну інформацію та розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

  У райдержадміністрації функціонує система електронного документообігу. Також райдержадміністрацією впроваджено реєстрацію власних рішень у зазначеній вище системі. Всі розпорядження, затверджені головою райдержадміністрації, реєструються загальним відділом в системі електронного документообігу з подальшим їх опублікуванням на сайті райдержадміністрації для ознайомлення громадськості з ними.

  Місцем для роботи запитувачів з документами в райдержадміністрації визначено загальний відділ, про що свідчить покажчик при вході на поверхи в райдержадміністрацію, а також відповідна вивіска на дверях загального відділу. У загальному відділі для роботи запитувачів з документами облаштоване спеціальне місце. На обладнаному місці до послуг запитувачів є необхідна інформація: Закон України «Про інформацію», Закон України «Про доступ до публічної інформації», форми запитів, комп’ютер та ксерокс.

  Щодо відкритості і прозорості функціонування районної державної адміністрації, реалізації конституційних прав громадян в інформаційній сфері та на веб-сайті райдержадміністрації розміщено інформацію про керівництво району, структуру райдержадміністрації, щомісячно до 20 числа оновлюється інформація про наявні вакансії в апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації, подається інформація про проведення конкурсів у райдержадміністрації. На офіційному веб-сайті райдержадміністрації систематично оновлюється різножанрові антикорупційні матеріали рубрики “Запобігання проявам корупції”. Для забезпечення інформаційного зв’язку з громадянами у питаннях діяльності органів влади щодо боротьби з корупцією з керівництвом району забезпечений прямий телефонний зв'язок та проводяться “гарячі лінії”.

  У районі проводиться робота, спрямована на формування у мешканців району негативного ставлення до фактів корупції, підвищення їх громадської свідомості та активності у протидії корупції. При райдержадміністрації створена Громадська рада, до компетенції якої входить обговорення проектів рішень, розпоряджень та програм районної ради та райдержадміністрації. На засіданні Громадської ради утворена робоча група для сприяння реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»», до якої увійшли представники інститутів громадянського суспільства району та представники органу виконавчої влади. У засобах масової інформації оприлюднюються матеріали, пов’язані з антикорупційною діяльністю райдержадміністрації.

  На веб-сайті райдержадміністрації запроваджена рубрика «Консультації з громадськістю», на якій проводяться громадські обговорення та консультації.

  Забезпечено залучення державних службовців до проведення семінарів-навчань з підвищення кваліфікації. Дванадцять посадових осіб райдержадміністрації успішно пройшли навчання тематичного семінару «Забезпечення ефективності запобігання та протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» Чернігівського Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

  Назад  21 Травня 2017 10:00
  Жалобний захід із вшанування пам’яті жертв політичних репресій біля пам’ятного знака на території Халявинської сільської ради Чернігівського району (20-ий кілометр Гомельського шосе). Початок о 10:00.

  28 Квітня 2017 09:30
  27 Квітня 2017 15:00
  27 Квітня 2017 10:00
  26 Квітня 2017 12:00
  26 Квітня 2017 10:00
  25 Квітня 2017 11:00
  24 Квітня 2017 11:00
  24 Квітня 2017 09:00
  10 Березня 2017 13:00
  09 Березня 2017 11:00
  09 Березня 2017 10:00

  Що на Вашу думку породжує хабарництво?