Чернігівська райдержадміністрація
Ріпкинський район Городнянський район Щорський район Корюківський район Семенівський район Новгород-Сіверський район Чернігівський район Куликівський район Менський район Сосницький район Коропський район Козелецький район Носівський район Ніжинський район Борзнянський район Бахмацький район Бобровицький район Талалаївський район Прилуцький район Срібнянський район Варвинський район
Анонси   Загальна інформація

   Назад

   ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ
   ДЛЯ СІМ`Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ


   Директор центру: Кудлай Зореслава Валеріївна

   Адреса: м.Чернігів, вул. Шевченка, 48, каб. 310

   Телефон: 95-20-69

   Електронна адреса: chrsssdm@ukr.net

   Пріоритетні напрямки роботи:

   • Забезпечення раннього виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають в складних життєвих обставинах, інвалідів та інших соціально не захищених груп населення, які потребують соціальної підтримки та надання їм соціальних послуг;

   • Формування відповідального батьківства, запобігання випадкам вилучення дитини із сімейного середовища шляхом забезпечення соціального супроводу сімей через невиконання батьками батьківських обов’язків;

   • Здійснення соціальної роботи з сім’ями, діти яких перебувають у інтернат- них закладах, з метою реінтеграції їх до біологічної родини;

   • Забезпечення соціальною підтримкою сімей в яких виховуються діти сироти, позбавлені батьківського піклування, під опікою/піклуванням.


   Нормативно-правове забезпечення діяльності Центру


   Міжнародні акти

   1. Європейська соціальна хартія, Хартія Ради Європи ETS № 163 від 03.05.1996

   2. Закон України "Про ратифікацію Європейської соціальної хартії" 137-V 14.09.2006

   3. Загальна декларація прав людини, Резолюція 217 A (III) Генеральної асамблеї ООН від 10.12.1948

   4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Рада Європи від 04.11.1950

   5. Закон України "Про ратифікацію Протоколів № 12 та № 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод" № 3435-IV від 09.02.2006

   6. Конвенція про права дитини від 20.11.1989

   7. Постанова Верховної Ради УРСР № 789-XII від 27.02.1991 "Про ратифікацію Конвенції про права дитини"

   8. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів, Резолюція Генеральної асамблеї ООН від 20.12.1993

   9. Указ Президента України № 48/96 від 09.01.1996


   Акти Верховної Ради України

   Конституція України від 28.06.1996 254к/96-ВР

   1. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-III

   2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618

   3. Цивільний кодекс України від 02.10.2012 № 5403-VI

   4. Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 322-VIII

   5. Кодекс України про адміністративні правопорушення

   6. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 5403-VI

   7. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III

   8. Житловий кодекс України від 30.06.1983 № 5464-Х

   9. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 2456-VI


   Закони України

   1. «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 966-IV

   2. «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III

   3. «Державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 № 2017-III

   4. «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 21.11.1992 2811-XII

   5. «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 2939-VI

   6. «Про засади запобігання корупції» від 14.10.2014 1700-VII

   7. «Про звернення громадян» від 02.10.1996 393/96-ВР

   8. «Про інформацію» від 02.10.1992 2657-XII

   9. «Про захист персональних даних» від 01.06.20102297-VI

   10. «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 2109-III

   11. «Про забезпечення організаційно-правов их умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 № 2342-IV

   12. «Про волонтерську діяльність» від 19.04.2011 3236-VI

   13. «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III

   14. «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998-XII

   15. «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» від 05.03.2009 № 1065-VI

   16. «Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» вiд 05.10.2006 №230-V

   17. «Про приєднання України до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей» від 11.01.2006 року № 3303-ІV

   18. «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки» від 19.02.2009 1026-VI

   19. «Про попередження насильства в сім’ї» від 15.11.2001 № 2789-III

   20. «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» від 02.06.2005 2623-IV

   21. «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 875-XII

   22. «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV

   23. «Про пробацію» від 05.02.2015 № 160-VIII

   24. «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» від 17.03.2011 3160-VI

   25. «Про попереднє ув'язнення» від 30.06.1993 3352-XII


   Акти Президента України

   1. «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей» від 01.06.2013 № 312/2013

   2. «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями» № 467/2001 від 23.06.2001

   3. «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності» № 113/2000 від 28.01.2000

   4. «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей» № 1396/2000 від 30.12.2000

   5. «Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року» № 609/2012 від 22.10.2012

   6. «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» № 1086/2005 від 11.07.2005

   7. «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» № 900/2005 від 01.06.2005


   Акти Кабінету Міністрів України

   1. «Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» № 573 від 01.08.2013

   2. «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейн

   3. «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю» № 565 від 26.04.2002ого типу» № 564 від 26.04.2002

   4. «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» № 226 від 05.04.1994

   5. «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» № 1751 від 27.11.2001

   6. «Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім`ї» №616 від 26.04.2003

   7. «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми» № 783 від 22.08.2012

   8. «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» № 505 від 01.10.2014

   9. «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції» № 509 від 01.10. 2014

   10. Про особливості реалізації прав деяких категорій осіб на загальнообов’язкове державне соціальне страхування № 531 від 01.10.2014

   11. «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах» № 895 від 21.11.2013

   12. «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)» № 896 від 24.09.2008

   13. «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» № 866 від 24.09.2008

   14. «Деякі питання здійснення патронату над дитиною» № 148 від 16.03.2017

   15. Про затвердження критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги № 1039 від 14.11.2012


   Розпорядження Кабінету Міністрів України

   1. Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії профілактики соціального сирітства на період до 2020 року № 419-р від 27.05.2013

   2. Про схвалення Концепції Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року № 230-р від 05.04.2017

   3. Про схвалення Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому чмслі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо їх реалізації № 248-р від 22.03.2017

   4. Про схвалення і реформування системи надання соціальних послуг № 556-р від 08.08.2012

   5. Питання соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції № 588-р від 11.06.2014


   Акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

   1. Наказ Держдепартаменту з питань виконання покарань, Мінсім'ямолодьспорту «Про затвердження Порядку взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково» № 288/4322 від 28.10.2008

   2. Наказ Мінсім'ямолодьспорту "Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу № 3357 від 23.09.2009

   3. Наказ Міністерства соціальної політики "Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім'ям(особам), які перебувають у складних життєвих обставинах" № 450 від 09.07.2014

   4. Наказ Мінсім'ямолодьспорту «Про затвердження Порядку здійснення центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціального інспектування сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах» № 1480 від 27.05.2010

   5. Наказ Мінсоцполітики, МВС, МОЗ, Мінюсту «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціального патронажу звільнених осіб» № 429/831/769/3279/5 від 07.11.2011

   Назад   15 Липня 2017 12:00

   Що на Вашу думку породжує хабарництво?